Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 39

16 Din Hørsel 06 2016 HLF Lederskolen HLF Ledersamlinger Veileder IP/Markde/ Media Bruker- medvirkning Valgkomite Sekretærrollen Kasserrollen Styrearbeid Oppfølging Trinn 2 Trinn 1 Organisajons kunnskap Likepers Bruker Rep. Interesse- politikk Marked Media L i k e p e r s o n T i l l i t s v a l g t e B r u k e r r e p HLF-skolen I GANG HLF-skolen er et grunnleggende kurstilbud for alle tillitsvalgte, likepersoner og bruker- representanter i HLF. Målsetningen er at alle skal gjennomføre grunnopplæring for å øke kompetansen i og om organisasjonen. Tekst Tor Slette Johansen

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016