Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 35

10 1/2016 Hjem og Skole Lærere skrev brev til elevene sine At samfunnet har endret seg, og at elever har lange arbeidsdager har rekto- ren stor forståelse for. Men hun peker på at samfunnet har endret seg på mange felt. Det stilles større krav, også til lesefer- digheter. – Samfunnet stiller større krav til le- seferdigheter i dag enn for 20 år siden. Uansett hva du skal holde på med, må du beherske lesing godt. Da er det viktig å tenke på hva som er best for eleven i det lange løp, sier Riibe. Hun mener det er gode argumenter både for og mot lekser, og problematik- ken med lange dager for elevene er høyst reell. – Vi må reflektere over hvilke lekser vi gir elevene. I dagens familier er gjerne begge foreldre i jobb og barna har et- termiddagsaktiviteter. For mye lekser kan skape stor frustrasjon i en familie. Leksene skal ikke oppleves som negativt, men som et supplement til skoleundervisningen. Det også viktig at foreldrene viser inter- esse for skolearbeidet, og er med å støtte opp under skolens arbeid, sier Riibe. Lese mer? Her kan du lese om forskning på lekser! Se udir.no Karakterene viser ikke at du er omsorgsfull eller omtenksom eller at du hver dag gjør ditt aller beste. Disse egenskapene blir du aldri testet i på en prøve. Det er mye forventninger og press rundt karakterer på ungdomstrinnet. Det ville lærerne Kathrin Dale og Therese Dahl ved Alstad ungdomsskole i Bodø gjøre noe med. De fikk ideen til å skrive brev til elev- ene sine på åttende trinn om at de er mer opptatt av hvem de er og ikke hva slags karakterer de får, så lenge de gjør det beste de kan hver dag.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!