Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 6 of 35

Hjem og Skole 1/2016 7 Noen unntak Selv om skolen er leksefri, har også denne ordningen sine unntak. Alle førsteklassinger ved skolen må øve på lesing hjemme hver dag. Også elever med lese- og skrivevansker får egne opplegg. Overgangen til videregående skole kan være vanskelig for mange, og derfor er det innført lekser i siste halvår av tiende klasse, skriver NRK i et oppslag om skolen. Gode resultater Rektoren viser til at skolens årelange tradisjon med leksefrihet, slett ikke har hatt noen negative innvirknin- ger på elevenes prestasjoner. Snarere tvert imot. – Nettstedet Skoleporten viser at elevene i Digermulen i snitt har bedre karakterer enn landsgjennom- snittet hvert eneste år. Jeg pleier å si at leksenes viktigste funksjon er å skape skoletapere. Vi har ingen tapere lenger, etter at vi kuttet ut leksene. Dermed får også de flinke elevene arbeidsro til å lære mer i timene, i tillegg til at framdrifta i undervisninga blir større når vi sparer tid på å kontrollere lekser og sanksjonere avvik, sier Aarstein. Liten skole Digermulen skole er en svært liten skole med kun 17 elever fordelt på 1.–10. trinn. Aarstein mener det lave – Skolen vår skaper ikke lenger tapere! Digermulen skole

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!