Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 35

6 1/2016 Hjem og Skole Skole uten lekser Norske familiers hverdag har forandret seg drastisk siden 1970-tallet, og debatten raser om hvorvidt det er på tide at skolen følger etter. Mens noen mener hjemmelekser sikrer gode læringsprosesser og arbeidsva- ner, mener andre at lekser bidrar til større gap mellom elevenes presta- sjoner, dårlig læringsmiljø og dårlige relasjoner mellom elev og lærer. En skole som har hatt stor suksess med leksefri ordning er Digermulen skole i Lofoten. Daværende rektor Sylvia Hamnes innførte ordningen allerede for 16 år siden. Det er et tiltak både skolen, foreldre og elever er svært tilfreds med. Ukeplan – Folk tror at uten lekser blir det ingen ordentlig skole, men lekser er bare en tradisjon. Det står ikke i noen læreplan at det skal være lekser, uttalte Aarstein til NRK i en artikkel noen år tilbake. Digermulen skole har ikke utvidet skoledagen selv om alle lekser gjøres i skoleti- den. Hver uke får elevene en plan med oversikt over hva som skal gjø- res, og om de kommer gjennom den på skolen slipper de lekser. Ukepla- nen er lagt opp slik at elevene skal klare å gjøre alt på skolen. Godt læringsmiljø Aarstein er tydelig på at den største gevinsten med leksefri skole er et godt læringsmiljø og utjevning av forskjeller elevene imellom. – Alle elevene, uansett bakgrunn, har muligheten til å lykkes på skolen. Ingen møter lenger på skolen med dårlig samvittighet for at de ikke har gjort eller fått til leksene. Skolen vår skaper ikke lenger tapere. Vi har fått bedre læringsmiljø for alle elevene, og de viktige relasjonene mellom lærer og elever blir ikke skadet av kontroll og sanksjoner, forklarer Aarstein. Digermulen skole har praktisert leksefri skole siden år 2000. Det gir stor gevinst for læringsmiljøet, sier rektor Gunnar Aarstein. Tekst: RAGNHILD STIKHOLMEN, journalist Foto: Magne Johnsen

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!