Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 35

Foreldre- kontakt– jeg? FORELDREKONTAKT – JEG? Ansvar og oppgaver PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Telefon: 23 35 47 00 Telefaks: 23 35 47 01 E-post: [email protected] www.lex.no Engasjerte foreldre er en stor ressurs for skolen! Et godt samarbeid mellom hjem og skole betyr mer enn du kanskje tror. Forskning viser at foreldre betyr mye for elevenes læring. Engasjerte foreldre bidrar til at elvene blir mer motivert for å gjøre det bra på skolen. Et godt foreldresamar- beid bidrar dessuten til trygghet og trivsel, og forebygger mobbing. Rollen som foreldrekontakt har endret seg i løpet av de siste årene. Nå handler det om langt mer enn å bake kaker til sommer- avslutningen og sørge for arrangementer på skolen. Et år som foreldrekontakt er en god investering for ditt eget og for andres barn, og for miljøet ved din skole. Du lærer mye om skolehverdagen, du knytter kontakter med andre foreldre og lærere, og ikke minst kan du påvirke skolehverdagen til det bedre. Bruk muligheten! ansvar og oppgaver kristin green nicolaysen teMa 1.–10. årstrinn Foreldrekontakt – JEG? Samarbeid er mer enn kakebaking! Engasjerte foreldre er en stor ressurs for skolen. Hvordan kan hjem og skole skape et godt miljø for elevene? I dette heftet gir vi råd om dialog og medvirkning, og konkrete tips til hvordan samarbeidet kan organiseres. Lykke til! Pris kr 78,– Ved 5 eller flere: 10 % rabatt Ved 10 eller flere: 20 % rabatt DIGITAL UTGAVE AV HJEM OG SKOLE! Nå kan du lese Hjem og Skole digitalt på ditt nettbrett eller PC. Dersom du allerede er abonnent, betaler du for tjenesten gjennom abonnementet ditt. Ønsker du digital tilgang? Ta kontakt på [email protected] eller på telefon 23 35 47 00. Bestill via [email protected] eller på pedlex.no!

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!