Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 30 of 35

Hjem og Skole 1/2016 31 så komme, når opplevelsen var over og hverdagen gikk sin vante gang uten oppmerksomhet – igjen. Samtidig kjente jeg på et inderlig og sterkt håp om at det ville gå annerledes denne gangen, og ga derfor etter. Da denne historien hadde gjentatt seg noen ganger, fant jeg det nødvendig å ta en prat med datteren min neste gang det skjedde. Jeg valgte å være ærlig med henne, og si at det rett og slett ikke var rimelig at de som be- handlet henne dårlig i det ene øyeblik- ket, skulle få være med oss når vi skulle noe ekstra hyggelig. Jeg var spent på hvordan det ville oppleves for henne at hun ikke fikk dele opplevelsen med noen fra klassen. Det jeg derimot endte opp med å oppleve, var en svært lettet jente. Selv om lengselen etter en venn var stor, ønsket hun også å slippe å føle at hun måtte være snill mot de som var slemme, for å ha noen å være sammen med et lite øyeblikk. Vi ble enige om at hun ikke trengte å oppgi årsaken til at vedkommende ikke fikk være med, noe som gjorde det lettere for henne å stå i situasjonen. Ikke bagatelliser og reager med uttalel- ser som «ikke ta det personlig» eller dette er helt vanlig». Dette både oppleves og er personlig når et vennskap opphører tilsynelatende uten grunn. Det kan være nyt- tig å ta kontakt med foreldrene til de aktuelle barna og snakke om hva som skjer. Noen vil dess- verre gå i forsvar, men erfaring tilsier at de fleste ønsker at barna skal oppføre seg respektfullt og være inkluderende. Det krever mot, men gir foreldrene en mu- lighet til å jobbe med egne barn. I noen tilfeller kan det være ok å opp- fordre barnet til å finne ut hva som lig- ger bak, da det ofte kan det være helt rasjonelle og legitime grunner til at avtaler endres. Det er det viktig å erfare, slik at følelsen av at det er på grunn av dem, eller at det skjer fordi de ikke er verdt noe, ikke får ytterli- gere grobunn. Minst like viktig er det å øve opp alternative tanker hos barnet, som avleder fra å legge årsaken hos seg. Undersøk i stedet hva som har skjedd – har det skjedd før, er det en del av et mønster? Et gammelt ordtak sier: En falsk venn er verre enn en uvenn. Hjelp barnet ditt med å sette grenser – det er ingen grunn til å ta til takke med «venn- skapssmuler». TIPS Illustrasjon: Kerstin Fors

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!