Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 35

30 1/2016 Hjem og Skole KRISTIN OUDMAYER: Forfatter av bøkene Fordi jeg fortjener det? En bok om mobbing, håp og ansvar, en dokumentarbok om mobbing og Du er viktigere enn du tror. En håndbok om forebygging og håndtering av mobbing. Jobber til daglig som fagansvar- lig for Du kan være Den ene i UNICEF Norge. Er en aktiv samfunnsdebattant, blogger og holder foredrag om mobbing. KRISTINS SPALTE Falske vennskap For mange voksne høres det helt normalt ut at barn veksler på å være inne og ute av varmen. Oe møtes også barn med svar som at «dette er helt normalt, og det er ikke sånn at man er gode venner med de samme hele tiden. Slikt kan veksle på», når de gir uttrykk for at de ikke forstår hvor- for en de trodde var en venn plutselig, og uten forklaring, ikke er det lenger. For noen barn og ungdommer handler det om helt andre årsaker enn at man vokser fra hverandre og ikke lenger har felles interesser. Som i voksenlivet, er det ikke uvanlig at barn og ungdom bygger falske relasjoner for å styrke sin egen posisjon eller for å oppnå spesielle goder. Enkelte er villige til å gjøre hva som helst for å bli bedt på en kul fest, bli kjent med en gutt eller jente de er forelsket i, eller være med på spen- nende turer. Dette innebærer å bli venner med noen man vanligvis ikke utstår – og kanskje også åpenlyst har mislikt og baksnakket. Enkelte kan til og med være villige til å investere mye tid og kreer i å konstruere et venn- skap, for så å avslutte vennskapet uten forklaring i det sekundet de oppnådde det de ønsket. Unge jeg har snakket med, forteller at de innledningsvis ikke forstod hvor alle komplimentene og interessen plutselig kom fra, men beskriver at det ga en god følelse da det først skjedde. Flere tenkte at endelig, var det deres tur til å bli en av de kule. For andre var dette første gang de opplevde å få det de trodde var venner i klassen. Selv om det for en del var vanske- lig å stole på at det fine som skjedde var ekte, beskriver de en lengsel etter aksept og tilhørighet som var så sterk, at de overså signalene på at det var noe som ikke stemte. De forteller at de var villige til å gjøre hva som helst for at den gode følelsen og vennskapet skulle vare. For noen innebar dette å gjøre og si ting som de ellers ikke ville ha gjort eller sagt, og som gjorde at de kom i konflikt med både skole og andre elever. Følelsen av å være en nyttig idiot ble sittende i lenge. Da datteren min ble mobbet, husker jeg enkelte dilemmaer som oppsto når vi skulle gjøre spennende ting som vår datter gledet seg til. Barn i klassen som vi med sikkerhet visste hadde vært med på å mobbe henne, meldte sin interesse for å bli med oss. Dette kunne være teaterturer, besøk på Badeland eller at vi skulle på arrangementer hvor det var kjente mennesker tilstede. Opplevelser det gir status for barn å kunne tilby andre å være med på, og opplevelser det gir status å kunne for- telle at man har vært med på. Datteren vår kom hjem med stjerner i øynene og fortalte om hvem som endelig ønsket å være sammen med henne. Ved et par anledninger sa jeg ja, selv om det satt langt inne. På den ene siden hadde jeg behov for å straffe de som behandlet henne dårlig, på den andre siden hadde jeg enormt behov for å beskytte henne mot skuffelsen jeg

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!