Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 35

Hjem og Skole 1/2016 29 I høst starter et helt nytt prosjekt i regi av stiftel- sen Korps i skolen, der elevene ved tre skoler i Modum kommune får korpsmusikk på time- planen. Har kjøpt instrumenter Alle elevene på de to klassetrinnene får nå opplæring i å spille et instrument og lære noter. Hartz presiserer at dette er et tilbud som korpset har tatt initiativ til og at det ikke er i regi av Kulturskolen. – Takket være oppsparte midler har vi leid inn Torild Hafskjold og Alex Snyder som instruktører. Og vi har kjøpt inn 30 minikor- netter, fem barnesaksofoner og fem trommepader som elevene får låne i skoletiden, forteller Hilde Merete Hartz, nesten over- døvet av sure kornettoner. Nytt prosjekt til høsten Stiftelsen Korps i skolen har fått midler fra Gjensidigestiftelsen som skal brukes til korpsundervisning i skoletiden. Dette er et helt nytt prosjekt som starter opp ved skolestart til høsten. Hilde Merete Hartz forteller at det er nedsatt en arbeidsgrup- pe i Modum. – Den består av rektor ved Sysle skole og lederne for alle skolekorpsene her, opplyser hun. De håper at dette vil føre til ny rekruttering. I første omgang vil det bli elever ved to eller tre skoler som vil få korpsundervis- ning i skoletiden. Hvilke skoler er ennå ikke bestemt. BEGEISTRET: Mia Billand får her lære av Hilde Merete Hartz hvordan hun holder kornetten. Bak er Leander Aga (f.v.), Woj- ciech Geszke og Oliver Grøterud og resten av elev- ene på tredje og fjerde trinn.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!