Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 27 of 35

28 1/2016 Hjem og Skole Hilde Merete Hartz, dirigent for Stalsberg skolemusikkorps, vet at hele korpsbeve- gelsen i Norge sliter med rekruttering av nye medlemmer. Derfor har hun og foreldrene funnet midler i korpskassen. De tar grep for å redde det lokale korpset fra nedleggelse. I slutten av januar startet undervisningen opp, og fortsetter fram til sommerferien. Det var stor glede blant elevene på tredje og fjerde trinn da de fikk høre nyheten. De fleste av elevene hadde aldri prøvd å spille på noe instrument før. Engasjerte elever – Jeg gleder meg veldig, sier Mia Billand. Hun fikk lære av Hilde Merete Hartz hvordan man holder en minikornett. Sammen med skolekorp- sets leder, Marianne Hovland Pedersen, dro de til Stalsberg skole og møtte elevene. Ungene jublet over nyheten. «Yes!!! Skal vi få spille på skolen?» «Kan vi be- gynne i morgen?« Får vi lov å ta med instrumen- tene hjem?», spurte de ivrig. Det siste spørsmålet måtte Hartz dessverre svare nei til. – Men begynner dere i korpset får dere lov å ta med instrumentene hjem. Disse er bare til å øve på i skoletiden, svarte hun. Håper på rekruttering Det kom opp bare et titalls hender på spørsmålet om hvem som har prøvd å spille et korpsinstrument før. – Jeg har aldri spilt, men jeg er veldig interessert i å lære, sier Mia Billand. An- dre kunne fortelle om at de har vært med i skolekorpset, men sluttet. Andre røpet at de har hatt lyst lenge. – Vi har innledet samarbeid med Stals- berg skole som er veldig positive. Målet er å få flere korpsmusikanter i Stalsberg skolemusikkorps, som sliter med rekrut- teringen. Hele korpsbevegelsen i Norge er for tiden nede i en bølgedal, sier Hartz. Sist vår fikk de bare fire nye aspiranter. Tre av dem har sluttet, så det er bare én igjen. I hovedkorpset har de 12, og ti i drilltroppen. Hilde Merete Hartz er bekymret for skolemusikkorpsets framtid når ungdommer som fortsatt er med, slut- ter for å reise bort eller for å studere. Korpsopplæring i musikktimene! Skolekorpsene i Norge sliter med rekrutteringen: Ved Stalsberg skole på Geithus får alle elever i 3. og 4. trinn nå korpsundervisning og note- opplæring i musikktimene hver fredag. Tekst og foto: ELI BONDLID, frilansjournalist

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!