Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 35

Hjem og Skole 1/2016 25 Som engasjert trebarnsmor påtok Gunn Iren Müller seg sitt første FAU-verv allerede da den eldste datteren begynte på skolen i 2005. Siden har hun sittet flere perioder i FAU, først og fremst på barneskolen, men også på ungdomssko- len. På barneskolen var hun også leder, i tillegg til at hun har vært innom det kommunale foreldreut- valget (KFU) i Porsgrunn, hvor familien bor. Før det igjen satt hun flere år i samarbeidsutvalget (SU) i barnas barnehage. – Når barna mine begynte i barnehagen eller på en ny skole, involverte jeg meg alltid. Det har vært min måte å bli kjent på. Da eldstemann begynte på videregående i høst, prøvde vi å få i gang et FAU også der. Det viste seg å være vanskelig, men det var i den forbindelsen rektor ved skolen lurte på om hun kunne melde meg inn som interessert når det snart skulle utnevnes nytt styre i FUG, forteller tenåringsmoren. I januar hadde det nye styret til FUG sitt aller første møte. Den nye lederen de neste fire årene heter Gunn Iren Müller. Hennes hjertesak er å jobbe for at alle barn – også de evnerike – skal få tilrettelagt opplæring, slik de har krav på. Tekst: ANETTE HAUGEN, frilansjournalist Foto: Lisbeth R. Traaholt Intervju Vil involvere flere foreldre! Lederspørsmål Gunn Iren Müller syntes dette hørtes spennende ut og tok en prat med den nå avgåtte lederen, Elisabeth Strengen Gundersen. Etter at søknaden var sendt tok det ganske lang tid før hun hørte noe fra Kunnskaps- departementet som utnevner utvalgsmedlemmene i FUG. Da de ringte, lurte de imidlertid på om hun ville bli leder. – Da måtte jeg ta en ny runde med meg selv, for det var noe litt annet enn hva jeg hadde tenkt. Jeg sjekket med jobben min i Hydro, og det viste seg at de hadde stor aksept og en klart regelverk for ansatte som går inn i ulike verv. Jeg har en selvstendig stilling, men det var likevel viktig å ha det avklart siden vervet er for fire år, fastslår den nye FUG-lederen.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!