Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 35

22 1/2016 Hjem og Skole Januar: Lekestasjoner Inviter barna hjem for å leke. Dette passer for små og mellomstore grup- per, opptil ca. 12 barn. Forbered dere godt, rydd bort leker som ikke passer så godt til gruppelek (elektroniske spill, fjernstyrte biler m.m.). Gjør klar lekene som skal brukes på stasjonene i hver sine kasser, for eksempel pus- lespill, plastelina eller byggesett. Vi plukket fra hverandre noen legobiler og la dem i hver sin isboks sammen med byggetegningene. Dette er veldig populært hos de yngste. La barna selv velge hvor de vil begynne og når de eventuelt vil gå videre til neste lekestasjon. Eldre søsken eller andre foreldre kan hjelpe til på hver sin stasjon. I bakhånd kan du ha en film som er usett for flest mulig, i tilfelle det ikke fungerer. For all del, det er helt greit å kjøpe seg ut av barnebursdagen med to timer på lekeland eller tilsvarende. Men denne dagen er også en mulig- het til å lage noe gøy selv, styrke det sosiale samholdet i klassen, og bli bedre kjent med ungenes daglige omgangskrets. Inviter hele klassen hjem til dere, eller til et annet pas- sende lokale, og la kreativiteten og leken blomstre. Her er tolv tips til barnebursdager! Tekst og foto: JONNY BECHER ERIKSEN, lærer og småbarnsfar Hurra, det er barne- burs- dag!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!