Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 35

Hjem og Skole 1/2016 3 KRISTIN GREEN NICOLAYSEN Redaktør for Hjem og Skole [email protected] Straks påske og leksefri! Lekser er et tema som stadig engasjerer – både elever, foreldre og lærere. Det blir gjerne frustrasjoner på hjem- mebane når leksene tar mye tid i en hektisk hverdag. I dette nummeret av Hjem og Skole skriver vi blant annet om Diger- mulen skole i Lofoten som ikke gir lekser til elevene sine. – Det gir stor gevinst for læringsmiljøet, mener rektor ved skolen. I tillegg til at de får bedre framdrift i undervisnin- gen, sparer de tid når de slipper å kontrollere lekser og sank- sjonere avvik. Leksefrihet ser ikke ut til å gå utover elevenes prestasjoner, og Digermulen skole har bedre karakterer enn landsgjennomsnittet hvert eneste år. Synet på bruk av lekser er ulikt, og skolene organise- rer leksebruken forskjellig. De fleste skoler enes likevel om at elevene trenger mengdetrening i fag som lesing og matematikk for at de skal bli gode til å lese og regne. Les artikkelen vår om lekser på side 6. Hvordan har barna våre det på nettet? Følger vi med på hva som foregår i digitale medier? Hvordan kan vi hjelpe barna våre til å få en bedre netthverdag? Trygg bruk av Internett var tema på arrange- mentet Safer Internet Day som vi har en reportasje fra. Å vokse opp i en digital tidsal- der er krevende både for barna selv og for oss som forsøker å henge med. Det kan være en balansegang mellom å være positivt nysgjerrig på de unges digitale liv og det å drive med «foreldreovervåking». Mobbing kan lett bli usynlig for oss – enten det skjer på nettet eller på skolen. På skolen ser det ut til at en omsorgsfull lærer med klare regler raskere oppdager krenkelser og mobbing. Å bygge fellesskap gjennom sosiale aktiviteter er også verdifullt. Et godt klassemiljø er derfor verdt å jobbe for! Det er tragisk når mob- bingen går for langt, og det blir rettssak. Når det først skjer, er det viktig å trekke lær- dom av dommene i det videre arbeidet mot mobbing. Les om dette på side 18. Hva er et enkeltvedtak? Et enkeltvedtak i skolen er en avgjørelse som skolen gjør, og som gjelder en rettighet eller plikter for én eller flere bestemte elever. Dette favner totalt 96 vedtak i opplærings- loven og forskriften som skolen skal behandle etter reglene for enkeltvedtak. Med tanke på mobbing er det helt nødvendig å kjenne til reglene om nettopp enkeltvedtak (se side 20). Et godt klassemiljø bygges blant annet gjennom å feire bursdag med klassekamera- tene! I bladet får du tolv tips til barnebursdager som innebærer aktiviteter av ulike slag. Kan- skje du kan gjøre en ny vri? Vi håper du finner stoff som interesserer deg og kan gi ideer til nye måter å engasjere deg på for å bidra til et godt klassemiljø. Vår rolle er større enn vi kanskje tror. Alle kan bidra litt – hver dag – slik at skolen blir et bedre sted å være og lære for barna våre, og også for andres barn. Hvorfor ikke leksefri?

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!