Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 16 of 35

Hjem og Skole 1/2016 17 flekker» og «harde nøtter» i antimobbearbeidet: med forslag til tiltak og strategier mot mobbing, inneholdt 137 treff på «skolemiljø», men kun noen få på «klassemiljø». Begrepet «miljø» brukes i mange betydninger, men vi må ikke undervurdere hvor viktig klassen som gruppe er, og hvor viktig det er å bygge et godt klassekollektiv. «Usynlig» mobbing To begrep forskerne ellers snakket mye om var «harde nøtter» og «blinde flekker». Med det første mener de utfordringer lærerne og skolen kjenner til, men sliter med å gjøre noe med. Ofte omtalte lærerne dette som «jentegreier», slik som baksnakking, ryktespred- ning og utestenging som skjer litt i det skjulte, men ikke så skjult at lærerne ikke vet om det. Noe som karakteriserer denne typen krenkelser, er at selv om det gjentar seg, kan det endre litt karakter fra gang til gang. Det er ikke alltid så lett å se akkurat når det skjer og i hvilken form. Derfor sliter lærerne med å få ryddet opp, selv om det opptar dem og de prøver. De «blinde flekkene» omtales gjerne mer som en «guttegreie». Noen ganger er det vanskelig å se og ta tak i. Partene kan virke ganske jevnbyrdige, og hvem som krenker hvem kan variere. Noen ganger bortforklares det hele med at det er «guttesjargong» og at guttene er «enkle» og blir fort ferdig med slike ting. Blant guttene kan krenkelsene dessuten skje litt mer i det skjulte, fordi de ikke i samme grad som jentene snakker med læreren om det som skjer. Litt av konklusjonen ble derfor at selv om det er viktig at læreren har en god relasjon til elevene, er det ikke alltid nok. Man må jobbe på flere plan, og ikke gi seg før krenkelsene og mobbingen har opp- hørt. Tålegrenser Vi kan og vet etter hvert mye om mob- bing – og vi vet hvor viktig det er å ta tak i det som skjer tidlig. De fleste skoler sier de har nulltoleranse for mobbing. Det er bra, men så er det noe som heter «tålegrense» – og hvor langt denne «tå- legrensen» strekkes, kan variere. Forskerne understreket derfor at det er viktig at vi nå utvider nulltoleransen som prinsipp til å gjelde «tålegrensen» i praksis. Illustrasjon: Kerstin Fors Lese mer? Rapporten ligger på Utdannings- direktoratets nettsider (udir.no) udir.no/Tilstand/Forskning/Rappor- ter/NOVA/skolers-arbeid-med-eleve- nes-psykososiale-miljo--gode-strategi- er-harde-notter-og-blinde-flekker/

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!