Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 14 of 35

Hjem og Skole 1/2016 15 A t barn og unge fremdeles skriver vonde ting og hetser hverandre på nettet, bekreftes gjennom den nye undersøkelsen «Barn og Medier 2016». Selv om de endelige resultatene om barns mediebruk først legges fram i mai, kunne Tho- mas Haugan Hepsøe, seniorrådgiver i Medietilsynet avsløre noen aktuelle tall. Undersøkelsen gjøres hvert annet år, men nytt av året er at de også har inkludert elever i første klasse på videregående skole. Det betyr at et langt større antall 16-åringer har svart, noe seniorrådgiveren mente var av stor betydning for at noen av tallene hadde økt. Totalt har 2888 barn i alderen 9–16 år del- tatt, i tillegg til 2000 foreldre til barn på 1–16 år. At både foreldre og elever spørres, er fordi man ønsker å se på samsvar mellom hva barna selv sier og hva foreldrene tror – ikke minst for å vite hvor man skal sette inn innsatsen. Ny medieundersøkelse: Digital mobbing avtar ikke Dessverre viser den nye undersøkelsen Barn og Medier 2016 at mobbing og utestengning ikke har avtatt, snarere tvert i mot. Riktig nok kan økningen henge sammen med at flere 16-åringer enn tidligere er inkludert i undersøkelsen. Økt mobbing Blant spørsmålene de stilte, var blant annet om barna hadde opplevd mobbing, trusler eller utestenging på internett, mobil eller spill, den siste uken, måneden eller året. Her har totalt sju prosent svart ja, mot fire i 2014. Hepsøe tror som sagt at mye av økningen kan skyldes at de har inkludert flere 16-åringer. Tallet for aldersgruppen 9–12 år er nemlig på fem prosent, mot ni prosent for ungdom i alderen 13–16 år. På spørsmålet «Har noen lagt ut bilder som gjør deg trist eller sur?» svarer totalt seks prosent ja, også dette er en økning fra 2014. Igjen er tallet vesentlig høyere for den eldste aldersgruppen. De ser også forskjeller mellom kjønnene. Etter 12-årsalderen er det et større antall jenter enn gutter som svarer at de har opplevd dette. På et annet spørsmål, om utestengelse, svarer sju prosent bekreftende. Her er det flest gutter som svarer ja i de yngste aldersgruppene, men blant de eldste er tallet litt høyere for jenter. Videre svarer fem prosent at de har opplevd trusler. Her er det hele veien litt flere gutter enn jenter som hevder de har blitt truet. Hvor søker de hjelp? I undersøkelsen har de også stilt spørsmål om hvem de unge henvender seg til om de opplever mobbing og vonde ting på nettet – og om de har fått hjelp. Som tidligere svarer de fleste at de henvender seg først og fremst til venner, dernest til foreldre. Relativt få har søkt hjelp hos en lærer eller andre voksne. Det viser at det er en jobb å gjøre for å få oppmerksom- het om fagpersoner som sitter med kompetanse og kan hjelpe. Det stilles også spørsmål om hvorvidt de unge selv har mobbet eller utestengt andre gjennom Internett, spill eller mobil. Svarene på dette, sammen med alle resultatene og konklusjonene fra undersøkelsen, legges fram i mai. Tekst: ANETTE HAUGEN

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!