Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 35

14 1/2016 Hjem og Skole svensker og har over 42 millioner følgere på YouTube, burde både foreldre og lærere ha kjennskap til ham. PewDiePie lager og legger ut morsomme videoer bare fordi han synes det er gøy. Slikt kan det være vanskelig for oss voksne å forstå. Men uavhengig av om vi forstår, og uavhengig av om vi synes det barna våre driver med på nettet er spesielt morsomt, er det viktig at vi viser interesse og følger med når de vil vise oss noe. Vi må bygge opp gode relasjoner i «freds- tid». Gjør vi ikke det, er det lite fruktbart å kjefte om barna selv har gjort noe dumt på nett og ber om hjelp. Vi må lytte og støtte. Baksnakking For å gjøre det litt lettere å sette seg inn i hvordan de unges hverdag på nettet kan være, spurte Bodil Houg om hvor mange i salen som aldri hadde baksnakket noen? Ingen hender gikk opp. Sladder har alltid eksistert, lenge før mediene. Det som var annerledes før, var at vi så dem vi snakket med og kunne gjennom kroppsspråk og tonefall lettere tolke hvordan det vi sa ble oppfattet. Så kom telefonen, og vi mistet et ele- ment. Vi så ikke lenger personen, men kunne fremdeles tolke tonefallet. Deretter kom sms og e-post, og vi mistet også det, men vi visste i det minste hvem beskjeden kom fra. Til slutt kom «alt annet», og ver- den ble tatt inn i nok en ny dimensjon der det er mye lettere å være anonym. Hvorfor noen skriver fæle ting på nettet er ikke lett å forstå. Kanskje er det for å få anerkjennelse i en gruppe på bekostning av andre? Men om vi forstår det eller ikke, må vi møte det og snakke med de unge. Det gjelder både foreldre og lærere. Det gag- ner ingen å si slikt som «han er nok skyld i mye selv» eller «det blir bare verre hvis man blander seg inn». Vi må ha mot til å stå sammen, og vi må ha mot til å gjøre ting vi kanskje ikke kan. «Mobbing skjer på hemmelige steder. Jeg tror ikke lær- erne vet om de stedene. Lærerne står mest oppe på skolegården.» - gutt, 12år «Jeg vil drømme gode drømmer, nå drømmer jeg alltid om det som skjedde på den gamle skolen min.» - jente, 11år «Rektor tror mer på voksne som ikke har sett saken, enn på meg.» - gutt, 13år Fra rapporten Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til Djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 Foto: Shutterstock

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!