Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 35

12 1/2016 Hjem og Skole Det er mye bra med internett og sosiale medier. Det gjør det enklere å holde kontakten uavhen- gig av geografi, og det gir mulighet for kreati- vitet og utvikling. Samtidig har det en bakside fordi ikke alle har lært å bruke det på den beste måten. Det kan føre til ekskludering, mobbing, hets, ryktespredning, at du setter andre i dårlig lys eller blottlegger deg selv. Noe skjer når vi ikke møtes ansikt til ansikt og du slipper ubeha- get med å møte andres reaksjoner. Vi er ikke ferdig programmert for dette. Koden er ikke helt knekt. Vi trenger trening. Det er fullsatte saler når foreldre skal lære å håndtere barnas nettbruk. Foreldre er redde for å miste kontrollen. Derfor er det bra med kon- feranser som dette. Det må et bredt samarbeid til mellom myndigheter, skole, foreldre og andre aktører. Men mye handler om sunn fornuft. Delte ut pris: Kronprins Haakon er selv pappa og opptatt av at barn skal være trygge på nettet. Han åpnet konferansen og delte ut årets Trygg bruk-pris. Vinnere: Årets Trygg bruk-pris ble delt mellom mobbe- ombud i Buskerud, Bodil Houg (t.h.) og Buskerud fylkesting, representert ved Sissel Urke. En bedre netthverdag! Hva gjør du for å bidra til at barn og unge får en bedre netthverdag? Det var tema da det årlige arrangementet Safer Internet Day ble arrangert i februar. En svært kjent pappa, nemlig H.K.H. Kronprins Haakon, åpnet showet ved å dele ut en viktig pris. Tekst og foto: ANETTE HAUGEN, frilansjournalist Dette var noe av det Kronprins Haakon innledet med, før han fikk æren av å dele ute årets Trygg bruk-pris, som går til en person eller organisasjon som har vist særlig vilje og evne til å bidra til at barn og unge får en god digital hver- dag. Prisen er på 25 000 kroner og er ikke minst ment som en motivasjon for andre til å bidra. Heder til mobbeombud I år ble Trygg bruk-prisen delt mellom to parter som står hverandre nært. Prisen gikk til Buskerud fylkesting, for deres innsats mot mobbing og initiativ til å opprette et eget mobbeombud. Hederen delte de med mobbeombud i Buskerud, Bodil Jenssen Houg, som er det aller første mobbeombudet vi har hatt her i landet.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!