Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 35

Hjem og Skole 1/2016 11 Nå har du fått ditt første karakterkort her på Alstad ungdomsskole. Før du ser på karakterene dine, er det noe viktig du må være klar over. Det er veldig mye disse karakterene ikke viser og forteller om dere. Karakterene viser ikke hvor utmerket og unik du er. Karakterene sier ingenting om alt du gjør for å bidra til et flott og trygt klassemiljø. Disse karakterene viser ikke at du er en god venn eller at du er flink til å passe dine søsken. De viser ikke at du danser med de kuleste bevegelsene, eller sprer glede til dine omgivelser med ditt nydelige smil og den fine personlighe- ten din. Karakterene viser ikke at du er omsorgsfull el- ler omtenksom eller at du hver dag gjør ditt aller beste. Disse egenskapene blir du aldri testet i på en prøve. Disse karakterene viser bare hvordan du har gjort det i de ulike fagene, men de forteller ikke alt. De sier ingenting om at du kanskje har ut- viklet deg eller forbedret deg på et område du kanskje syns var vanskelig tidligere. De kan ikke fortelle at du lyser opp dagen for læreren din. De kan ikke fortelle hvor fantastisk spesiell du er. Se på karakterene og les framovermeldingene fra oss, men husk: Det er ingen prøver eller tenta- mener som kan vise alle de fine egenskapene du har, som gjør deg til akkurat den personen DU er. Hilsen lærerne dine på 8. trinn Her forteller de to lærerne selv om ideen og reaksjonen brevet skapte da det ble delt ut sammen med karakterkortet: Vi hadde engelsktentamen, og elevene hadde lest et forberedelseshefte. I dette heftet var det en tekst som het «The Letter». Dette er en tekst som opprinne- lig ble skrevet av en rektor i USA, og senere blitt brukt i Australia og Storbritannia. I brevet blir elevene fortalt at de har en egenverdi og har mange egenskaper og kvaliteter som gjør dem unike. Dette er noe karakterer aldri vil kunne vise. Denne teksten ble utrolig godt likt av både oss lærere og elevene våre. På tentamen ble våre elever bedt om å beskrive følelsen de trodde de australske elevene hadde da de leste dette brevet. Da svarte våre elever at de trodde elevene ville føle seg lettet, glad og mindre stresset. I tillegg svarte mange at hvis de selv fikk et sånt brev, ville de blitt glade, og de ville trodd at læreren brydde seg om dem. Etter å ha lest 50 sånne besvarelser, kunne vi ikke unngå å bli preget av de fine svarene. Vi følte at vi burde gjøre noe lignende for våre elever, så vi oversatte brevet til norsk og tilpas- set det til vår bruk. Det var første gang elevene skulle få utdelt sine karakterkort. Spenningen rundt dette var intens, spesielt de siste ukene i forkant. Det er mye fokus på karakterer og prestasjoner. Vi ønsket å roe elevene ned. Vi håpet at de kunne akseptere de resultatene de fikk og være fornøyd med sin egen innsats. Det er viktig for en elev å føle at han er god nok. Da vi delte ut karakterkortene ble det helt stille i klas- serommet. Elevene satt i ro og leste brevet som lå ved- lagt karakterkortene. Stemningen var mye roligere enn sammenlignet med tidligere. Elevene virket tilfredse. Vi fikk ikke de store følelsesutbruddene som vi ofte tidligere hadde erfart. Ingen gråt. Ingen viste sinne. Ingen hoppet av glede. Ingen hylte eller ropte. Alle var fornøyde og de virket lettet. Foto: Trine Johansen

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!