Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 35

Innhold 3 LEDER 4 SKOLEHVERDAG 6 SKOLE UTEN LEKSER Bør skolen være leksefri? 10 LÆRERE SKREV BREV TIL ELEVENE SINE Kreative lærere i Bodø ville uttrykke mer enn karakterkortet sa 12 EN BEDRE NETTHVERDAG Arrangementet Safer Internet Day med viktig budskap 15 DIGITAL MOBBING AVTAR IKKE Ny undersøkelse om barns mediebruk i 2016 16 «BLINDE FLEKKER» OG «HARDE NØTTER» Skolens utfordringer i arbeidet med mobbing 18 LÆRDOM AV MOBBEDOMMER 20 ENKELTVEDTAK – VIKTIGERE ENN DU TROR! Hva er et enkeltvedtak og hva innebærer det? 22 HURRA, DET ER BARNEBURSDAG! Tips til feiring som kan styrke samholdet i klassen 25 INTERVJU GUNN IREN MULLER Ny leder av Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG) 28 KORPSOPPLÆRING I MUSIKKTIMENE 30 KRISTINS SPALTE «Falske vennskap» 32 MÅ MAN HA DIAGNOSE FOR Å FÅ HJELP? 34 Å VÆRE BARN OG ASYLSØKER Hvordan kan vi hjelpe barn i asylmottak? Følg Hjem og Skole på Facebook 12 16 28 Hjem og Skole hjemogskole.no 31. årgang Redaktør Kristin Green Nicolaysen [email protected] Telefon: 23 35 46 86 Redaksjon Kristin Green Nicolaysen, Turid Falck-Pedersen Grafisk design Kerstin Fors Forsidefoto Kristin Green Nicolaysen Trykk 07 Media ISSN 0801–082X • © 2016 Abonnement Tre utgaver årlig à 36 sider inkludert digital tilgang Pris kr 189,– Løssalg pris kr 79,– per utgave [email protected] Digital tilgang Ta kontakt på [email protected] eller på telefon 23 35 47 00 Utgiver Pedlex as, Postboks 6611, St. Olavs plass, NO-0129 OSLO, Telefon +47 23 35 47 00 pedlex.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!