Høgskulen på Vestlandet

#SELFHISF

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/623140

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 39

Ved Høgskulen i Sogn og Fjordane blir du ein del av eit sosialt og inkluderande studentmiljø. Du kan velje blant mange ulike tilbod innan idrett og kultur, samt ei rekke dristige friluftsaktivitetar. Med så mykje gøy å engasjere seg i er det godt at det er korte avstandar mellom skule, hybel og aktivitetar. Det gjer at du får tid til å prioritere skulen samtidig som du har overskot til å gjere dei tinga du liker aller best! Heidi Sofie Gommerud Studentambassadør ut i verda Ved alle bachelorstudia våre kan du ta eit semester i utlandet. Vi har utvekslingsavtalar over heile verda. Fakta Sogndal Bygd ca. 2 300 campusstudentar 7 500 innbyggarar Fakta førde By ca. 700 campusstudentar 12 500 innbyggarar Gjer Studietida til eit HøGdepunkt! Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av dei mest fornøgde studentane i landet! Sikt høgare ta ein #SelfHiSf – bli ein av oss! Førde Sogndal Trondheim Bergen Oslo 33 min. 3 timar 55 min. 6,5 timar 50 min. 5 timar 35 min. 3,5 timar 2 #hisf

Articles in this issue

view archives of Høgskulen på Vestlandet - #SELFHISF