Vistra Travel

Vista Travel 2015-2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/617607

Contents of this Issue

Navigation

Page 4 of 39

S i d e 5 w w w .v i s ta t ra v e l . n o landsk flyplass, eller ordne dette selv på stedet. Vi kan skreddersy din reise ut fra dine kunnska- per, erfaring og lommebok. Drikkepenger Bortsett fra hos Emerald Waterways og Scenic Cruises er drikkepenger til mannskap, lokal- guider og sjåfører ikke inkludert i cruisets pris. En fast sum per dag per person blir lagt til din reg- ning om bord og betales siste dagen av cruiset (se beløp under det enkelte cruise i vår prisliste). Lokale guider og sjåfører tipses etter eget befin- nende på de enkelte utflukter. Pakketips Atmosfæren om bord på et elvcruiseskip er ufor- mell. På dagtid er det som regel utflukter og da er det godt å ha komfortable og praktiske klær som både er varme og som lett kan tas av og på etter- som temperaturen endrer seg. Vi anbefaler også å ta med lett regntøy og en paraply, samt gode gåsko. Om kvelden er det vanlig å ski e til et pe- nere antrekk enn det man har på seg på dagen. En av kveldene er det også festmiddag, og da er det mange som ønsker å pynte seg litt ekstra, for eksempel jakke og slips for herrene. Lydene og bevegelsene på et skip er uvante for de fleste landkrabber, og mange foretrekker å benytte seg av sov-i-ro de første nettene. Lag din egen gruppereise Et elvecruise kan være en glimrende ramme for en ukes samvær i rolige omgivelser og med inn- lagte pauser der du kan oppleve noen av verdens største severdigheter. For bedri er kan dette være ideelt for "team building". For foreninger og lag av ymse slag kan dette være en mulighet for lengre samvær omkring en felles interesse, enten det gjelder kunstforeninger, vinklubber eller en pensjonistforening. Et slektsjubileum eller en familiebegivenhet – hvorfor ikke feire ombord på en elvecruisebåt? Ønsker du heller cruise på en vanlig cruisebåt så hjelper vi også med det. En gruppe består av 10 personer eller mer, og er man for eksempel over 20 personer gir mange av rederiene rabatter på cruiset. Har du en idé for en gruppe du tilhører, kan du få hjelp til å gjøre den til virkelighet av oss på Vista Travel. Vi har lang erfaring med alle typer gruppereiser og kan hjelpe nettopp din gruppe til et vellykket arrangement. For spesielt interesserte Hva med forelesninger om russisk litteratur - Pu- sjkin, Tolstoj, Dostojevski, Solsjenitsyn – mens man seiler på tsarens vannveier? Eller et musi- kalsk cruise "An der schönen blauen Donau"? Med fortellinger og musikkeksempler, opera- besøk og konsertopplevelser innlagt? Eller et fly- tende vinseminar på Rhinen eller Rhône? Spør oss om spesialturer eller se vårt turprogram på www.vistatravel.no. Hele verden er din Et elvecruise kan både være begynnelsen på en lengre ferietur – eller avslutningen på den. Når du først er på reisefot, har du kanskje lyst til å legge inn noen dager i forkant eller etterkant av cruiset. Vi hjelper med å sy sammen også slike fleksible løsninger ut fra dine ønsker og behov. Vi bruker bare rutefly, noe som gir en helt annen fleksibi- litet enn chart er. Emerald Waterways Moskvaelven

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Vistra Travel - Vista Travel 2015-2016