REDE

REDE 5-2015 Ipad OK

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/584616

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 51

Mens innflyttingen på Munkvoll er i full gang, nærmer det seg byggestart for Lensmannsgården. Medlemmer som ønsker ny bolig, har allerede mye å velge blant - og TOBB kommer stadig med nye prosjekter. Drømmen om ny bolig 4 REDE NYBYGG :: TEKST: ANNE GURI SELNÆS. FOTO OG ILLUSTRASJONER: TOBB/MEGLER hjemmeside. Der finner du opp- datert informasjon om alle pro- sjektene. INDIVIDUELT TILPASSET — Jo tidligere i prosessen du kjøper bolig, jo lettere er det å få gjort tilpassinger til dine egne ønsker, sier Helle Pritsberg, kunde- ansvarlig i TOBB. Ønsker du å gjøre noe med for eksempel romløsninger, bør det ➜ NOEN BYGGEPRO- SJEKTER tar lang tid å rea- lisere – ofte må det utarbei- des reguleringsplaner, og noen ganger må grunnforhold utre- des. Da går tiden fort. I tillegg til egne prosjekter, går TOBB av og til inn i prosjekter som er klare for utbygging. Da kan byg- gestart skje svært raskt. Tenker du på å bytte bolig, lønner det seg derfor å følge med på TOBBs være klart før byggingen star- ter for å unngå dobbeltarbeid. Andre tilvalg kan være badekar i stedet for dusj, og i noen tilfel- ler mulighet til å bygge utleie- leilighet. Kjøperne til nybygg- prosjekter kan ofte velge flis og innredning på kjøkken og bad. De som kommer tidlig inn i pro- sessen, får bedre tid til å sette seg inn i valgene. — De som venter til bygget er TOBBs NYBYGG-seksjon gjør seg kjent på tomta på Sveberg. ferdig, får ikke samme valgmu- ligheter, minner Pritsberg om. De aller fleste som bytter bolig, ønsker å fortsette å bo i samme bydel. TOBB legger derfor vekt på å være til stede mange ste- der i byen, og i hele regionen. Mye av utviklingen skjer nå øst i byen, og TOBB er med. Både på Lilleby, og på Overvik på Ranheim, planlegges utbygging av store områder. ●●

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 5-2015 Ipad OK