REDE

REDE 5-2015 Ipad OK

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/584616

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 51

REDE 24 MEDLEM :: TEKST: MARTA HOLSTEIN-BECK - FOTO: GETTY IMAGES Vet du forskjell på livs-, uføre-, ulykkes- og behandlingsforsikring? Hvis ikke, kan det være greit med en oppfrisk- ning. Enkelte av disse forsikringene vil du helst ikke være foruten. ➜ PERSONFORSIKRING er en betegnelse på alle forsik- ringer som er ment å forsikre din helse og ditt liv. Det er disse for- sikringene som sørger for at du eller dine etterlatte får en økono- misk trygghet, og muligheten til å opprettholde den levestandarden dere er vant til, hvis noe skulle skje. Til tross for at personforsik- ringer, som uføre- eller livsfor- sikring, er noe av det viktigste vi kan tegne, er det ifølge tall publi- sert i Aftenposten i år nærmere en halv million nordmenn som ikke har tegnet uføreforsikring. Det er ganske mange, med tanke på at stadig flere unge blir uføre, ifølge Nav. SKAFF DEG OVERSIKT! Kanskje enda mer skremmende er det at mange tror de er forsi- kret gjennom arbeidsgiver uten å være det. Marie Brekke Karlsen, som er leder for kundesentret til Forsikring for medlemmer, sier mange av kundene deres ikke for- står hva de ulike personforsikrin- gene innebærer. Hun råder alle til å ta en gjennomgang av sine for- sikringer – både de man har privat, og gjennom arbeidsgiver, for å få en oversikt. Alle personforsikrin- gene er viktige, men enkelte er mer essensielle enn andre. – Livsforsikring og uføreforsik- ring er noe vi anbefaler alle å ha. Vi håper jo alle at ingenting ille skal skje, men hvis du først skulle være uheldig og bli rammet av sykdom eller en ulykke, er det tross alt bedre å være forsikret. Da slipper du iallfall å bekymre deg for øko- nomien i tillegg, sier Marie. Er du riktig forsikret? Som med- lem i boligbyggelag har du mulig- heten til å tegne flere personfor- sikringer til en god pris gjennom Forsikring for medlemmer. ●● Bedre å være føre var... MEDLEMSTILBUD Som medlem i Boligbyggelaget TOBB kan du få medlemspriser på forsikring, i tillegg til at du kan få 15% samlerabatt.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 5-2015 Ipad OK