REDE

REDE 5-2015 Ipad OK

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/584616

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 51

PROFIL :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK ➜ MED RØDT HÅR og et stort smil, møter Camilla REDE utenfor Nidaros Studio på Fosse- grenda. Det var her hun fikk sitt lille gjennombrudd da hun kom til Trondheim for fire år siden. - Jeg kom hit først og fremst på grunn av kjærligheten, smiler Camilla. - Men jeg var så heldig å få spille inn min første singel her, like etter at jeg kom hit fra Kris- tiansund. Det åpnet en del dører for min del. Nå er hun tilbake for å ta far- vel med gjengen hun har jobbet sammen med i noen år. Liverpool står for tur. De neste tre årene skal Camilla vie helt og fullt til musikken. Vel, nesten. Hun fort- setter som styreleder i boretts- laget. UNG STYRELEDER I en alder av 22 år, har Camilla allerede vært med på å utgjøre en forskjell. Hun har vært styrele- der i Kalvskinnet borettslag i to år, og det vervet fortsetter hun med selv om hun reiser til Liverpool. - Jeg oppdaget tidlig at ville man ha noe gjort, måtte man selv gå inn i styret. Folk ønsker ofte ikke slike verv på grunn av arbeids- mengde og ansvar. Resultatet er at det sitter folk i styret som egentlig ikke ønsker å være der. Da blir kanskje ikke viljen til å gjennomføre ting like stor, sier Camilla, som opplevde akkurat det. Det er 27 boenheter i borettsla- get, men bare et fåtall beboere møtte opp på dugnader og gene- ralforsamlinger. - Hvorfor har ikke folk eierskap til mer enn sine egne leiligheter? Dette ville jeg finne ut av, og jeg har jobbet mye med kommunika- sjon, og til å få folk engasjert. FOKUS PÅ MUSIKKEN Med skole, styrelederverv, tre jobber, samboer og bikkje, som Camilla sier, har det ikke vært mye tid til å drive med musikk. - Det har vært trangt om tida, for å si det sånn, smiler 22-åringen. Hun fikk seg en liten vekker for en stund siden, og fant seg selv ved et veiskille i livet. - Jeg fikk tilbud om et musikk- oppdrag ei helg. Men det var ikke nok folk på Eplehuset, hvor jeg jobbet, så det var med nød og neppe jeg fikk til å være med. Da tenkte jeg at jeg må ta et valg. Ikke lenge etter var hun på audi- tion for LIPA gjennom Trønder- tun. - Jeg skulle egentlig bare teste meg selv, og tenkte ikke seriøst på å dra til Liverpool. Men så kom muligheten, og det er vel slikt man ikke takker nei til. Da kan jeg endelig få nok tid og faglig påfyll for å bli bedre rustet til å leve av musikken. BARNDOMSDRØM Donna tusler rundt oss og snøf- ter litt. Det er ikke sikkert den ni år gamle malteseren er like glad for at Camilla drar. Hun skal nem- lig bli igjen i Norge. Men hun syn- ger gjerne med når Camilla øver. - Hun ble tidlig vant med synging i huset, siden mamma også er musiker, ler Camilla, mens Donna uler med. - Du vet, jeg har drømt om å gå på Paul McCartney-sko- len siden jeg gikk på barneskolen. Mamma har vært en viktig støt- tespiller, og pusher på for at jeg skal benytte muligheten i ung alder. Samboer og hund blir hjemme. - Vi tar ett år av gangen. Det er jo tross alt bare en flybillett unna. Og om noen skulle lure, Camilla Alice Sky er ikke et artistnavn. - Sky er et norsk etternavn. Jeg het tidligere Camilla Sky Mokkel- bost etter min far. Men jeg har alltid brukt mammas etternavn. Alice er fra min mormor, som jeg har veldig kjær. Det er en gest til henne. Jeg ser jo nå at navnet mitt kan være anvendelig som artist, ler Camilla, som gleder seg til å få mer tid til å skrive og pro- dusere musikk i årene framover. - Det gir påfyll! ●● REDE 22 Neste stopp Liverpool Hun slapp gjennom nåløyet og kom inn på Paul McCartney-skolen i Liverpool. Likevel fortsetter Camilla Alice Sky som styreleder for Kalvskinnet Borettslag.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 5-2015 Ipad OK