REDE

REDE 4-2015

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/560471

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 51

PROFIL :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK ➜ HAN KOM til Trondheim i 1997. Familien trengte midlerti- dig bolig, og Jørn-Wiggo fikk et godt første møte med TOBB. - Vi fikk god hjelp til å finne hus- være, og det ble tilfeldigvis en leilighet på Kattem. Vi beholdt huset i Mosjøen, for dette skulle være en midlertidig løsning, sier Jørn-Wiggo. Men familien trivdes godt på Kat- tem, så godt at Jørn-Wiggo og kona fremdeles bor i den samme leiligheten, og de to sønnene nå har kjøpt seg egne leiligheter, på Kattem. - Det er et fantastisk miljø her med marka rett i nærheten. INTROVERT MEN UTADVENT Han er leder i en administra- sjon med 350 ansatte ved NTNU. Nærheten til medarbeiderne er viktig. Imidlertid liker Jørn- Wiggo å lade batteriene i minst mulig selskap. - Jeg har behov for pusterom. Da synes jeg det er godt å dra på hytta alene noen dager. Jeg drar gjerne et par dager i forveien før kona og resten av familien kom- mer. Fra hytta, som ligger på Hemnskjela, har jeg god over- sikt over skipstrafikken, og det er artig for en gammel marine- offiser. RETT INN I STYRE OG STELL Bergquist fant fort ut at det var en fordel å være med i styret som beboer i et borettslag. - I et borettslag er det mange folk med ulike behov. Noen vil ha trampoline og andre svøm- mebasseng. Da er det viktig med et styre som kan ta beslut- ninger på vegne av alle. Det er jo heller ikke alltid at skillene mellom hva som er lov og ikke er helt klare, og da er det vel- dig greit å ha TOBB i ryggen, sier Jørn-Wiggo. Han har selv sittet som sty- releder i 10 år ved Torvsletta Borettslag, og han sier TOBB har vært helt uvurderlig i forhold til hjelp og støtte disse årene. - Det er veldig viktig for å få folk til å ta styrelederjobber. Det er krevende å sitte i et slikt verv, og da er det godt å ikke være overlatt til seg selv. STYRELEDER Veien videre som styreleder for TOBB ble nærmest som en naturlig overgang for Berg- quist. Han har sittet i TOBBs styre i seks år, og var ikke i tvil da han ble spurt om å ta på lederfrakken. - TOBB er godt forankret og er forbundet med trygghet. Med TOBB kan du forvente et livs- løpsansvar, og det synes jeg er viktig. Andre utbyggere slip- per ansvaret så snart jobben er gjort, mens TOBB ønsker å være den foretrukne forret- ningsfører gjennom vedlike- hold og rehabilitering i sam- arbeid med beboerne, sier Bergquist. Det er noe av det viktigste ved å sitte i styret, samarbeidet med de som bor i borettslagene, en posisjon han har stor respekt for. - Ikke minst det å lytte med et åpent sinn og være beslut- ningssterk når det trengs. Jeg er leder, men ikke fagspesia- list. Det vil være avgjørende for meg å lytte til kompetan- sen. - TOBB BLIR STØRRE TOBB er i en positiv spiral. Det er landets tredje største boligbygge- lag som stadig blir større gjennom fusjoner og god kundetilgang. - TOBB har de siste årene hatt et godt tilfang av nye boliger, samt omsetning av gamle. Det har også vært fokus på student- boliger, og det er viktig i en by som nå har det største universi- tetet. Vi må ta utfordringene når de kommer, og TOBB har utviklet seg i tråd med markedet med en solid fot i Midt-Norge, og som foretrukken forretningsfører på mange områder. Utfordringen blir å bygge mangfoldet av boli- ger, både for barnefamilier og for de mange enslige, som nå utgjør halvparten av kjøpemassen. Det er viktig med økonomiske og gode prosjekter, og her spiller teknisk avdeling med prosjekt -og byggeledelse en viktig rolle. Renomme, kapasitet og kostnad i ettertid er viktige nøkkelord, verdier den nye styrelederen vil ta med seg, mens han lader opp batteriene i sitt paradis, hytta ut i havgapet. ●● REDE 10 Ved roret Jørn-Wiggo Bergquist takket ja til vervet som styreleder for TOBB. Han ønsker å gi medlemmene den tryggheten han selv opplevde da han kom til Trondheim for 18 år siden og trengte bolig.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 4-2015