REDE

REDE 4-2015

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/560471

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 51

Europas største innen skadebegrensning Polygon har spesialkompetanse innen begrensning av økonomiske konsekvenser av skader - og de virkningene skader har på mennesker og miljø. Våre hovedområder er: Vannskader • Brannskader • Håndverk Elektro • Byggtørk/fuktkontroll • Luktfjerning Overfl atebehandling • Ventilasjonsrens Rengjøring • Asbestsanering Mugg- og soppsanering • Oljesanering LEONBERG Polygon er i Midt-Norge, siden 1972, repr. av franchisetaker Vinjes Transport AS - Tlf. døgnvakt 72 900 950 - www.vinjes.no Polygon Norge ble etablert i 1957 og har avdelinger over hele landet. For mer informasjon om Polygon, se www.polygongroup.no Flytting pakking lagring assuranse containere oversjøisk industri kontor privatflytting - - - - - - [email protected] www.vinjes.no ...be om tilbud på 72 900 900 Sentralbord Flytting dør til dør TRANSPORT AS - Siden 1889 - Tillit i 125 år...

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 4-2015