Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 43

6 NR 4-2015 | WWW.VELFERD.NO HOVEDSAKEN Et samlivsbrudd førte Bente Tellefsen inn i en kraftig depresjon. Prosjektet Rask psykisk helsehjelp ble redningen. Terapeut Anne- Helga Johnsbøen (t.v.) ga henne verktøyene hun trengte. «Den raske hjelpen var det som holdt meg i jobb.» Bente Tellefsen (58) TEKST: ELISABETH ARNET n FOTO: WERNER JUVIK

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015