Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 43

38 NR 4-2015 | WWW.VELFERD.NO TANKERANGLING Elisabeth Arnet, journalist i Velferd Ser du meg? Ser du meg? Bak den sinte tausheten Bak piggtråden i øynene Ser du meg? Bak knivens kutt i myk hud Bak tørre tårer Bak ryggen jeg vender deg Ser du meg? (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) EU: Millioner jobber ufrivillig deltid Nesten ti millioner deltidsarbeidende i EU-landene ønsker å jobbe mer. Det utgjør mer enn 20 prosent av alle som jobber deltid i EU, ifølge tall fra det europeiske statistikkbyrået Eurostat. Ufrivillig deltid er mer vanlig blant kvinner enn blant menn. To av tre deltidsarbeidende som øn- sker å jobbe mer, er kvinner. Omfanget av ufrivillig deltid er størst i Hellas, der hele 72 prosent av de deltidsarbeidende ønsker en høyere stillingsprosent. I den andre enden av statistikken ligger Nederland, der bare fire prosent av de deltidsarbeidende ønsker å jobbe mer. OECD: Rekordhøye økonomiske forskjeller Gapet mellom rike og fattige har nådd et rekord- høyt nivå i industrilandene og i framvoksende øko- nomier, ifølge en rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Mens de ti prosent rikeste i OECD-landene tjen- te sju ganger så mye som de ti prosent fattigste på 1980-tallet, tjener de nå nesten ti ganger så mye. Og formue er enda skjevere fordelt enn inntekt, går det fram av rapporten. En økning i deltidsarbeid og i midlertidige arbeidskontrakter er blant årsakene til de økende ulikhetene. Utviklingen hemmer økonomisk vekst og er en trussel mot det sosiale limet i samfunnet, advarer OECD.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015