Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 36 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 4-2015 37 WWW.VELFERD.NO | NR 4-2015 37 WWW.VELFERD.NO | NR 4-2015 37 DEBATT I et lite, sterilt rom med hvite vegger og få spor av mellommenneskelig aktivi- tet, sitter en ung mann og drømmer om en flik av velferdssamfunnets tje- nestelevering. En viktig del av livet og frem- tiden skal meisles ut. Betydelige avgjørelser skal fattes. Omkring den unge mannen sit- ter de, dommere, jury og aktorat. Er de klar over rollene selv – legen, den kommunale virksomhetslederen, barnevernskuratoren, Nav-konsulenten og representanten fra omsorgstjenesten? På tildelt tid skal han hente frem de riktige ord og begreper for å rettferdiggjøre og forklare. Som kronen på verket, det aller viktigste, skal yrkesdrømmen fremføres og prøves mot den lyttende forsamling. Avsen- der og mottakere. Den unge mannen står foran en svært vanskelig og særdeles viktig oppgave. Mangt og meget er viklet sammen i et komplisert liv. Irrasjonell angst, rituelle tilbøyeligheter, sjenanse og liten trening i å sette ord på alt det komplekse. I tillegg leg- ger skammen et vått teppe over potensielle ord og uttrykk. I journalene står det også noe om sterkt nedsatt syn og lærevansker. (Foto: Privat) «På velferdsstatens tiltalebenk» Av Ronny Fridheim Hans yrkesdrøm er allikevel tindrende klar. Han vet hvor og hva han trives med. Drøm- men er på ingen måte utenfor mulighetsfel- tet. Men vil noen ta del i hans sak? Vil noen forstå det han har forstått? «Å finne jobb til deg blir jo som å lete etter en nål i høystakk…» Den som er villig til å se, kan avlese kroppens indre følelses- messige kamp i den ytre kropp. Den som er tilskuer, får tilbud om å delta i en felles sak. Hans streben og desperate leting etter ord som kan gi de andre et blikk inn i hans verden, glir over i sinne og avmakt. Hos dommer og aktor er det ingen hjelp å få. De har kjempet sin kamp og har lykkes i å forbli tilskuere. «Du må jo kunne forklare deg for å få hjelp…» «Nav-konsulenten gransker handlingsplanen og strever med å få opplevelsen til å passe.» WWW.VELFERD.NO | NR 4-2015 37 Det er tomt for ord og kroppens sterke språk teller ikke i denne sammenheng. Den totale resignasjon kan leses i fuktige øyne, hudens fargeskifte og kroppens sammen- fall. «Du må da skjønne at du ikke kan jobbe med det du ønsker deg…!» Et siste signal sendes ut via en knyttneve som smeller i bordet, en stol kastes bakover…: «Dere skjønner jo ikke…!» «Det er visst et problem for deg å kontrollere sinnet ditt. Du må nok først lære deg det! Jeg ser det er et av målene i tiltaksplanen.» Legen stirrer inn i skjermen og lurer på hvilke rubrikker som skal merkes. Nav-konsulenten gransker handlingsplanen og strever med å få opplevelsen til å passe. Barnevernskon- sulenten tviholder på tiltaksplanen. Målene er jo helt klare. Den unge mannens budskap strandet i den velmenende juryens regeletikk. Ingen var deltakere… Dette innlegget beskriver en ung gutts møte med det offentlige velferdsapparatet, der hans individuelle plan skulle konkretiseres. Artikkelforfatteren deltok på møtet som støttespiller for gutten.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015