Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 43

AKTUELLPROFIL INGRID A. IHME ER direktør for Telenor Open Mind og Telenor Integration. Den 42 år gamle Mandalingen og gårdsjenta sier et litt forsiktig hei og strekker ut hånda så langt hun klarer før hun tar oss med inn i Telenors åpne kontorlandskap på Fornebu. Hun var en av Robert Erikssons syv utvalgte til Vågeng-utvalget. Der representerte hun arbeidsgiverne. – Jeg hadde lest om utvalget i Velferd, og da en statssekretær ringte og spurte om jeg ville være med svarte jeg JA! med en gang. Dette var tiårets mest spennende og krevende utvalg, forteller hun og tar en sup kaffe gjennom sugerøret. Ingrid Anette Ihme fikk en muskelsykdom som 13 åring og i en alder av 19 år var hun helt avhen- gig av rullestol. – Jeg trodde jeg kunne litt om Nav, både som bruker og arbeidsgiver, men det ble en bratt læringskurve. Nav er stort og kompli- sert. Det er 450 Nav–kontorer i Norge og store ulikheter. Vi besøkte flere, fra Tromsø til Kristiansand. Jeg var særlig opptatt av hvor- dan de jobbet for å få flere ut i arbeid. Det var slående hvor forskjellig ulike Nav–konto- rer arbeidet med det. Noen hadde stort fo- kus på området, mens andre ikke hadde det i det hele tatt, sier hun og sender et klarblått blikk over bordet før hun fortsetter. INGRID A. IHME, direktør i Telenor Open Mind og medlem i Vågeng-utvalget " 22 NR 4-2015 | WWW.VELFERD.NO Inkludering er enkelt, men man må ville det. Inkluderings- direktøren Hun kutter svingene lydløst i sin firehjuls doning inne i bygg K på Telenors hovedkontor. Et bulkete bilskilt fra New York henger bakpå. Registrerings- nummeret er Ingrid.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015