Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 14 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 4-2015 15 Eksklusive nyheter om inkludering IKKESANT...? EKSKLUDERT! Naverekal hjelpelitne fedre Velferds oppslag om at «Menn blir syke av likestilling» har sendt sjokkbølger inn i det politiske miljøet. Nå vil regjeringen utkommandere navere til å bistå skran- tende småbarnsfedre med husarbeid og barnepass. Etter å ha lest forrige nummer av Velferd slo regjeringen alarm. Det går fram av et konfi- densielt regjeringsnotat Ekskludert! har fått fra varslernettstedet Inclusiveleaks. «Velferds avsløring av at fedres sykefravær øker når de tar ansvar for hus og hjem, viser at vi har med en udetonert likestillingsbombe å gjøre. Vi risikerer en eksplosjon i menns syke- fravær som kan true hele fundamentet for den norske velferdsstaten», heter det i regjerings- notatet. VIL MOBILISERE NAVERE I all hast har regjeringen utarbeidet en krise- plan for å unngå et rush av sykmeldte fedre. Gjennom prosjektet «Pappahjelpen» skal sosi- alhjelpsmottakere settes i arbeid hjemme hos norske barnefamilier. Hovedoppgaven blir å avlaste fedre med bleieskift, barnepass, støvsu- ging, innkjøp, matlaging og annet husarbeid. «Vi har vedtatt aktivitetsplikt for sosial- hjelpsmottakere, men har hatt problemer med å finne egnet arbeid til dem. Gjennom 'Pappa- hjelpen' får vi fylt aktivitetsplikten med innhold, samtidig som vi yter krisehjelp til norske menn som opplever et stort krysspress mellom krav på hjemmebane og i arbeidslivet», heter det i regjeringsnotatet. ET GJENNOMBRUDD – Lanseringen av «Pappahjelpen» viser re- gjeringens robuste evne til nytenkning. Dette representerer et paradigmeskifte i velferdspo- litikken, sier pressetalsmann Niklas Nytale ved Statsministerens kontor til Ekskludert! – Mens småbarnsfedre er overarbeidet, har navere vært en underutnyttet arbeidskraft. Det er en uholdbar situasjon som «Pappahjelpen» vil sette en stopper for, sier Nytale. (Illustrasjon: Shutterstock) Delte meninger om «Pappahjelpen» Regjeringens kriseplan for slitne fedre får blandet mottakelse. – Velferds oppslag om at menn blir syke av likestilling bekrefter det vi alltid har hevdet: at husarbeid og bleieskift er kvinnfolkarbeid. Vi er positive til «Pappahjelpen», men forutsetter at det bare er kvinnelige navere som skal mobiliseres, sier president Herrmann Langballe i Norsk Machoforbund. – «Pappahjelpen» er et mannssjåvinistisk tiltak som legger opp til storstilt utnytting av sårbare sosialhjelpsmottakere. Hvis menn blir syke av å ta et tak hjemme, så er det et problem de må ordne opp i selv, og ikke velte over på andre, sier talskvinne Klara Klok i Feministisk Interesseorganisasjon (FEMI). Ekskludert! avslører!

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015