Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 43

MAGASINET Uavhengig magasin om arbeid, velferd og helse • Årgang 104 • utgave 4/2015 Ny seksjon om arbeidsinkludering – jobbforalle.no – side 27 Skremselbildet om frafall stemmer ikke | 18 Forsterker aktivitetskontrollen | 16 Skepsis mot å ansette funksjonshemmede | 27 Rask psykisk helsehjelp berget jobben Side 6-10 Bente Tellefsen:

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015