REDE

REDE 3-2015 Ipad

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/515805

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 51

REDE 3 4: NYBYGG 9: BOMILJØPRIS 2015 10: BOHUS 13: TEMA: STIKK FINGEREN I JORDA 20: PROFIL 22: JUBILEUM 24: TOPPTUR 25: KÅSERI 26: ØL! 28: VINN BILLETTER! 29: BOLIGPRISER 30: FILMFEST 32: BYVANDRING 33: ST. HANS 34: MEDLEMSFORDELER 06 16 NR. 3 JUNI 2015 FORSIDEFOTO: Verena Døsvik OPPLAG: 45 500 UTGITT AV: TOBB, 7005 Trondheim ANSVARLIG REDAKTØR: Torkil R. Iversen Trondheim og Omegn Boligbyggelag Krambugata 1, 7005 Trondheim Tlf. 73 83 15 00 – faks 73 83 15 01 REDAKSJONSANSVARLIG: Ingrid Tidemann tlf. 73 83 16 62 - [email protected] MEDLEMSSERVICE: Solvor Sundet tlf. 73 83 15 00 - [email protected] MEDLEMSTILBUD/-ANNONSER: TOBB v/ Ingrid Tidemann [email protected] ANNONSEKOORDINATOR: Anders Alsethaug TILBAKEMELDINGER PÅ REDE: [email protected] REDAKSJONELL OG TEKNISK PRODUKSJON : Media Digital AS, Oslo tlf. 22 77 00 07 - faks 22 77 15 70 REDAKSJONSKOORDINATOR: Le LD Nguyen / Media Digital AS Tlf. 918 45 118 [email protected] TRYKK: Kroonpress AD: Fernando del Valle Bravo TEKST / FOTO: Verena Døsvik, Anne Guri Selnæs, Trude Witzell, Tormod Løkling 30 En kamerat av meg kommen- terte lystig at det var bra at TOBB hadde skiftet navn fra TOBB til TOBB. På mange måter er dette riktig. TOBB er merke- navnet som de fleste prefererer, og dette vil ikke bli endret. End- ringen innebærer at TOBB ikke lenger står for Trondheim og Omegn Boligbyggelag, men at TOBB har blitt et egennavn. Nå heter vi Boligbyggelaget TOBB, noe som ble enstemmig vedtatt av årets generalforsamling. Med det nye navnet vil det bli enklere å nå det strategiske målet om å bli det sentrale boligbyggelaget i Midt-Norge. Vi har erfart at mange av byene i vår region ikke ønsker å bli defi- nert som omegn av Trondheim, og dette er forståelig. Byene i Nord-Trøndelag samt byene på Nord-Vestlandet har selvsten- dig sterk identitet, og for TOBB er det viktig å respektere dette for å lykkes. Et boligbyggelag skal være lokalt forankret, og da er det viktig at ikke navnet eks- kluderer nødvendig vekst for TOBB fremover. Som nevnt er TOBBs mål å styrke posisjonen som et solid regionalt boligbyggelag i Midt- Norge. Da må vi ha en viss stør- relse, og det er også viktig for boligsektoren. Alt for mange boligbyggelag er for små og har ikke tyngden eller organi- sasjonen som kreves for å drive med boligutvikling. De kan drive med forvaltning, men det kre- ves såpass mye av boligutvik- ling, at det er en kjempefordel å være store. Og formålet til et boligbyggelag er å bygge boli- ger til våre medlemmer samt å forvalte disse på en trygg og solid måte. Med det nye navnet vil Bolig- byggelaget TOBB være bedre rustet til å møte fremtiden som Midt-Norges boligbyggelag. Torkil Iversen, Viseadm. direktør. Nytt navn gir nye muligheter for TOBB 19-31-02 N O RD I C E C O L AB E L 541 787 Printed matter :: LEDER 20 26 10 12 19

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 3-2015 Ipad