Velferd

Velferd Utgave 3 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/508176

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 43

4 NR 3-2015 | WWW.VELFERD.NO KORTNYTT Den nye arbeidsmiljøloven hever aldersgrensen fra 70 til 72 år, slik at arbeidstagere får rett til å stå i arbeid til de er 72 hvis de ønsker det. Økonomiprofessor Steinar Holden frykter utilsiktede konsekvenser for dem som er litt yngre. Hvis bedriftene finner det ulønnsomt å ha mange i den eldste gruppen, kan vi risikere at de blir mindre villige til å ansette arbeidstagere i slutten av 50- og 60-årene, sier Holden. Hvis eldre ønsker å stå lenge i jobb, samtidig som de tviholder på høy lønn, har vi et problem. De eldste kan bli for dyre, sier Steinar Holden til Dagens Næringsliv. I dag er det bare 28.000 per- soner mellom 67 og 74 som er yrkesaktive, noe som tilsvarer åtte prosent av aldersgruppen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Trygdesvindlere flyr fra utlandet til nærmeste Nav-kontor, skriver nrk.no. I fjor anmeldte Nav 106 personer for svindel på til sammen 28,5 millioner kroner. De var i utlandet, men skulle egentlig vært hjemme og søkt om jobb. Hvis du mottar dagpenger på grunn Tre av fire barn og unge på barneverninstitusjon har psykiske lidelser, heter det i en fersk forskningsrapport fra NTNU. 76 prosent av dem har en eller flere psykiske lidelser. Forskerne anbefa- ler langsiktige, kontinuerlige tiltak for dem som trenger det. I dag får de som sliter med psykiske lidelser og traumer i liten grad behandling for sine lidelser når de er på barneverninstitusjoner. Mange av barna og ungdommene har komplekse Nye beregninger fra Skat- tedirektoratet viser at 127.000 uføretrygdete får en nedgang i nettoinntekten som følge av uførereformen. Det betyr at fire av ti uføre taper på reformen, skriver Dagsavisen. Dette er ikke i tråd med forutsetningene for vedtaket et samlet Storting gjorde i 2011, der man la som forutsetning at ingen uføre skulle komme dårligere ut med reformen. Tallene kom fram under stortingsdebatten om uførereformen nylig. SV foreslår nå å innføre en varig overgangsordning for dem som kommer dårligere ut med reformen. Fordi reformen medfører en høyere bruttoytelse for å kompensere for skattlegging av ytelsen, har mange uføre opplevd tap av bostøtte og høy- ere egenandeler. Også slik tap må gjennomgås og rettes opp, mener SV. Høyre vil på sin side vente til 2016 med å vurdere behovet for varig kompensasjonsordning for uføre. Statsråd Robert Eriksson sa under stortingsdebatten at en nedgang i inntekten på inntil 6000 kroner er noe uføre bør klare å takle uten store problemer. Svindler trygd fra utlandet arbeidsløshet, eller arbeidsavkla- ringspenger fordi du er syk og skal få hjelp til å komme i arbeid, skal du som hovedregel ikke reise ut av landet. Det blir karakterisert som svindel. Nav mener mange ser ut til bevisst å komme hjem til Norge og møte med Nav, for så å reise til utlandet igjen. Stikk i strid med reglene. – Vi har fått tips om at folk reiser helt fra det fjerne Østen til møte på Nav-kontor i Norge. Det er veldig billige flybilletter for tiden, sier Magne Fladby, ytelsesdirektør i Nav til NRK. SV vil redde uføre som rammes av reformen Mange barnevernsbarn har psykiske lidelser lidelser bestående av angst, depresjon og alvorlig atferdsforstyrrelser. Rapporten peker på at det er behov for et tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Ungdommene som var med i studien svarte at de i gjennomsnitt hadde hatt rundt tre bosteder utenfor foreldrehjemmet etter vedtak fra barnevernet. Enkelte har bodd mer enn ti ulike bosteder utenfor foreldrehjemmet, heter det i en pressemelding fra NTB. 50-åringer får svi for 72-årsgrense (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 3 2015