Velferd

Velferd Utgave 3 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/508176

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 43

AKTUELLPROFIL MARIA REKLEV MØTER oss smilende i NHOs høyborg på Majorstua i Oslo – et merkbart sceneskifte for en som har hatt bare én kollega i sin forrige jobb som organisasjonssekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn. Er det også et hamskifte? Har hun gått fra å være barnevernsbarnas stemme med krav om tilbud som møter barn der de er, lytter til deres behov og gir dem det fag- lige tilbudet de trenger – til å kjempe for grådige, private barneverninstitusjoner som teller gevinsten i sjusifrede tall? Nysgjerrig- heten vår tar stor plass i den trange heisen oppover i næringslivets hovedkontor. Vi setter den på vent. HUN ER HØY, med sine 178 centimeter over havet. I kombinasjon med sine uni- versitetsstudier i kriminologi og psykologi, samt titalls år jobberfaring med barn og unge, gir det henne god oversikt over fel- tet hun skal videreutvikle faglig for de pri- vate aktørene. Men det er ikke bare barn og unge som er hennes ansvarsområde i MARIA REKLEV, ny fagsjef for barn og unge og psykiske helse i NHO Service " 22 NR 3-2015 | WWW.VELFERD.NO «Alle kan havne i uføre» Kvalitetspaneren Hun er datter av Norges første kvinnelige detektiv og var med på spaning allerede da hun satt i barnevogn. Nå skal Maria Reklev (47), som ny fagsjef i NHO Service, etterforske hva som kan gjøre det private barnever- net enda bedre.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 3 2015