Velferd

Velferd Utgave 3 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/508176

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 43

AKTUELT 18 NR 3-2015 | WWW.VELFERD.NO TEKST: ELISABETH ARNET n ILLUSTRASJONSFOTO: SHUTTERSTOCK Stipendiat Birthe Eriksen er i avslutningen av sin doktorgrad om arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold. I sitt doktorgradsarbeid analyserer hun arbeids- takernes varslingsrett og varslervernet i henhold til Arbeidsmiljøloven. – Dommere og advokater forstår ikke varslerfenomenet godt nok. Det er når arbeidsgiver ikke reagerer forsvarlig på varslinger og ikke beskytter varsleren, at det blir konflikt. Lovmessig framsatt varsel kan da utvikles til skadelige personkonflikter, understreker Eriksen. Mange forstår ikke betydningen av for- svarlig takling av varsling, at det er helt av- – Mangelfull kunnskap i domstolene om varsling Rettsvesenet forstår ikke varsling som en prosess som utvikler seg over flere trinn i en organisasjon. Dermed tolkes loven for statisk. Det fører til feil rettsavgjørelser, i disfavør av varsleren, mener stipendiat i rettsviten- skap, Birthe Eriksen, ved Universitetet i Bergen. gjørende for om arbeidstakeren går videre med saken, mener hun. – Det er når en varsler opplever seg ignorert, avvist eller sanksjonert at de opplever seg «tvunget» ut av den ordinære varslings- linjen. Når varslersaken blir gjort til personalsak, stiger frustrasjonen hos den som varsler, og konfliktnivået eskalerer. Hvis du blir behandlet som en vanskelig person lenge nok, ja, så blir du nettopp det, sier hun. Varsling er ikke en statisk hendelse, men en prosess som påvirkes av de involvertes handlinger og atferd, understreker forskeren. – Arbeidsgivers håndtering av varsling må i langt større grad få betydning for hvor ansvaret for konflikten legges ved rettsanvendelsen, sier Eriksen. Dømt som vanskelig person Forskeren har fulgt mange varslersaker i rettssystemet og har sett mennesker nær- mest få dommer på seg for å være vanskelige personer. – Det er alvorlig. En av de første varslersakene endte slik – vernepleieren som varslet om det han opplevde som uforsvarlig sikkerhet ved sykehusets sikkerhetsavde- UNDER LUPEN: Varsling

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 3 2015