Velferd

Velferd Utgave 3 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/508176

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 43

12 NR 3-2015 | WWW.VELFERD.NO AKTUELT TEKST: ØIVIND FJELDSTAD n ILLUSTRASJONSFOTO: SHUTTERSTOCK Økende likestilling på hjemmebane og i ar- beidslivet fører til økt risiko for sykefravær blant menn. Det går fram av en studie om foreldreskap og sykefravær fra Försäkrings- kassan, Sveriges Nav. En tradisjonell arbeidsfordeling der mannen er hovedforsørger og kvinnen er hovedansvarlig for det ubetalte arbeidet Menn blir syke av likestilling Likestilte menn som tar ansvar for barn og hjem, har høyere sykefravær enn menn som overlater ansvaret på hjemmefronten til kone eller samboer. Det viser en undersøkelse av sykefravær blant svenske småbarnsforeldre. i hjemmet, reduserer menns risiko for å bli sykmeldt, viser studien. Den bygger på statistikk over sykefravær for flere hundre tusen svenske småbarnsforeldre som fikk sitt første barn i perioden 2002-2009. 25 prosent høyere risiko Menn som har hovedansvar for arbeidet i hjemmet, har opptil 25 prosent høyere risi- ko for å bli sykmeldt enn andre menn, viser studien. For kvinner, derimot, er økt likestil- ling i hjemmet en fordel. De løper mindre risiko for å bli sykmeldt når mannen tar et større ansvar på hjemmebane. – Studien viser at økt likestilling i hjem- met fører til økt likestilling når det gjelder

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 3 2015