Velferd

Utgave 2 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/482254

Contents of this Issue

Navigation

Page 42 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 2-2015 43 FRAORDTILHANDLING LOJALE MEDARBEIDERE: – Satsing på arbeidspraksis gir oss lojale medarbeidere, sier opplæringsansvarlig i Nille-kjeden, Nora Eie. Arbeidsgivere som tar inn folk på arbeidspraksis fra Nav kan ofte bli mistenkt for å melke ordningen for å få seg gratis arbeidskraft. Stortingspolitiker Stefan Heggelund (H) uttalte at ordningen var ren utnyttelse av ungdom som slettes ikke fikk noen jobb i etterkant. – Heggelund ble invitert til å besøke Nille og høre om våre erfaringer. Jeg tror han fikk noe å tenke på, sier Nora Eie. 8 Hva er tanken bak å tilby så mange unge arbeids- praksis? – Nille er en IA-bedrift og vi har utpekt delmål 2, inklu- dering av folk med nedsatt funksjonsevne, som et av våre overordnete satsingsområder. Nille-konseptet er enkelt og derfor velegnet som et før- ste steg inn i arbeidslivet. Å ta samfunnsansvar er viktig for oss. Samtidig er dette er også en viktig rekrutterings- kanal. Vi behandler de på arbeidspraksis som vanlige ansatte og ønsker å ha dem over lengre perioder for at begge parter får fullt utbytte av praksistiden. Det krever noe fra begge parter. 8 Hvor mange blir fast ansatt? – Av de 360 Nille-butikkene er det rundt halvparten som har ansatt medarbeidere etter endt praksis, mer enn 100 butikker har ansatt to eller flere. Vi har som overordnet mål at alle butikker til en hver tid skal ha minst en på arbeids- praksis. 8 Hva ser dere etter hos kandidatene? – Motivasjonen til å jobbe hos Nille er helt avgjørende. I tillegg vil hver enkelt butikk- sjef vektlegge ulike kvaliteter, som for eksempel språk og fleksibilitet. 8 Hvordan skjer opplæringen? – Et eget opplæringsløp gir dem godt med tid til å bli kjent med butikken, basisrutinene og kundebehandling. I tillegg har vi et e-læringssystem for alle ansatte, og for de på arbeidspraksis. Vi ønsker at de skal få samme kompetanseplattform som alle ansatte. 8 Hvordan er samarbeidet med Nav? – I starten kunne vi møte skepsis, men i dag er samarbeidet fruktbart. I fjor hadde vi 185 000 timer i arbeidspraksis. Vi kan ikke tilby alle jobb, men en tre- del av de som hadde vært hos oss fikk jobb andre ste- der etter endt praksis. 8 Hva er suksessfaktorene? – Strategisk forankring i topplederteamet, konsekvent oppfølging av butikksjefene, måltall for bruk av arbeidspraksis brutt ned på den enkelte butikk, tett samarbeid med Nav og en tilrettelagt arbeidssituasjon er nøkkelen. TEKST OG FOTO: ELISABETH ARNET Arbeidspraksis gir fast jobb hos Nille I butikk-kjeden Nille er rundt 30 butikksjefer ansatt etter arbeidspraksis fra Nav. Og enda flere har fått deltidsstillinger. – Arbeidspraksis er en av våre viktigste rekrutteringskanaler, sier opplæringsansvarlig Nora Eie.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 2 2015