Velferd

Utgave 2 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/482254

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 43

AKTUELT 24 NR 2-2015 | WWW.VELFERD.NO I desember i fjor sto et foreldrepar anonymt fram i Bergens Tidende og fortalte sin historie. Datteren på 18 valgte som følge av et ungdomsopprør å flytte hjemmefra mens hun fortsatt hadde en stund igjen på videregående. Foreldrene ble krevet for drøyt 8500 kr måneden av Nav. De uttrykte sjokk over å Elever i videregående skole: 18-åringer kan flytte hjemmefra – Nav sørger for barnebidrag Er du 18 år og lei av å bo hjemme, kan du flytte ut og la Nav kreve foreldrene dine for bidrag, så lenge du går på videregående. Bidraget kan komme opp i drøyt 8600 kroner måneden. Nå vil barneministeren se ærmere på loven for å hindre misbruk av ordningen. TEKST: ELISABETH ARNET n ILLUSTRASJONSFOTO: SHUTTERSTOCK måtte betale for et myndig barn som valgte å flytte ut av egen fri vilje. Fram til skoleslutt i juni i år vil ekteparet ha punget ut med til sammen nærmere 150.000 kroner. – Da vi fikk det første brevet fra Nav, trodde vi ikke det var sant, sier moren til Bergens Tidende. I følge moren hadde hun diskutert saken med Nav og blitt rådet til å selge bilen hvis det ble for tøft økonomisk. Entydig lov Barneloven er imidlertid helt entydig. Retten til barnebidrag etter fylte 18 år er hjemlet i barnelovens paragraf 68 annet ledd:

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 2 2015