Velferd

Utgave 2 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/482254

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 43

MAGASINET Uavhengig magasin om arbeid, velferd og helse • Årgang 104 • utgave 2/2015 Ny seksjon om arbeidsinkludering – jobbforalle.no – side 27 Jobbkurs styrker pågangsmotet | 27 Feilslått arbeidsevnevurdering | 20 Advarer mot integreringsbombe | 16 Varsler Natalia Olsen: Trekker Nav for retten Side 6-11

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 2 2015