REDE

REDE 2-2015 Ipad

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/482239

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 51

REDE 10 PROFIL :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK ➜ DET BLÅSER KRAFTIG i Ringvebukta den første dagen i mars, men det hindrer ikke folk i å ta en spasertur langs Ladestien. Det myldrer av mennesker både i- og utenfor Sponhuset. Selv om det er fare for at de små blåser til havs, løper barna på skattejakt i fjæra. Det er ikke bare om som- meren folk trekker til stranda. BRUK NÆROMRÅDET - Jeg synes stiene rundt her er perfekte. Du kan velge ut fra hvil- ken tur du ønsker. Selv er jeg vel- dig glad i Rotvollfjæra og synes stien dit passer perfekt for en tus- letur, sier Kamilla. Sønnen Lukas (9) leker med søskenbarna Othilie (8) og Konrad (5). Andreas Westin, broren til Kamilla, bruker også områdene i nærheten som lekeplass. - Vi er jo heldige som har alt dette i gangavstand. Om vi tar en tur til stranda, eller til andedammen ved Ringve, handler det om å komme seg ut. Vi kjenner alle på brakke- sjuka av og til, og da er det godt med litt luft. Det er ikke så viktig hvor lang turen er. VIKTIG MED TURGLEDE Tilgjengelighet er stikkordet, mener Kamilla. - Det er godt tilrettelagt her på Ladestien for at du skal få en fin opplevelse. Du finner benker langs hele stien, og det er i tillegg gode muligheter for grilling. Toalett finner man også. Kamilla mener Trondheim kommune har vært flink på dette området. - Det kunne kanskje vært gjort mer arbeid i forhold til strandområdene. Det er mye stor stein og vanskelig å ta seg fram. Kamillas datter, Victoria (17), og kjæresten Petter bruker nærområ- det mye, men mest på sommerstid. - Vi møter ofte venner her og gril- ler på kveldstid. Vi badet mye i sommer. Og av og til går vi turer, smiler Victoria mot kjæresten. CAFÉTUR Det er alltid godt å avslutte turen med et cafébesøk. Enten man går Ladestien inn til byen, eller man stopper ved Sponhuset, dette kose- lige, lille huset ved Ringvebukta. Mot all formodning lykkes det fami- lien å få et bord denne dagen. Det er fylt til randen av turgåere. Barna er veldig fornøyde med å få varmet seg litt - med en is. De voksne går for varm bakst og kaffe. - Vi går også turer langs stien inn til sentrum. Det er jo fantastisk hvor- dan byen er knyttet sammen helt til Ila. Vi har til gode å gå over nybrua. Men det skal vi, lover Kamilla. ØNSKER FLERE STIER Friluftslivets år går ikke ubemer- ket hen. I august drar storfamilien til Snøhetta. For søsknene Kamilla og Andreas, som er oppvokst med turer i fjellet og et nært forhold til Turistforeningen, er det naturlig å ta dette steget. - Vi må sette oss noen mål. Andreas er vant til slike turer, men for meg blir dette å utfordre seg selv. Snøhetta er fjellet over alle fjell, så det blir en drøm som går i oppfyllelse. Nære turopplevelser Men først og fremst slår Kamilla et slag for stier og turområder i hele byen. – Jo mer vi har av korte turer og fasiliteter rundt oss, jo mer bru- ker vi det. Det har også en enorm gevinst i form av turglede og helse. Se bare på stien rundt Nidelva. Her er det benker slik at man kan ta en pust i bakken. Folk jogger, går med barnevogn, og min mor som bor på Bakklandet, går ofte denne stien, sier Kamilla entusiastisk, som også håper visjonen om å forlenge Ladestien til Være, blir realisert. – Turen til Rotvoll er min favo- ritt, og det er jo flott om vi knyt- ter Ranheim og Være til Ladestien. Jeg flyttet hit på grunn av nærhe- ten til sjøen, og det er fantastisk å gå langs stien og se hvordan folk bruker området på ulike måter. Vi ser kajakker til havs og fjell- klatrere i Korsvika, noen prøver også fiskelykken. Og ikke minst, vi møter veldig mange mennesker som er ute og går, stor som liten. Derfor er stiene viktige. ●● - Du trenger ikke å gå en åtte timers tur i marka når du skal ta med familien på tur. Bruk nærområdene, sier Kamilla Westin. Hun bor ved Ringvebukta og elsker Ladestien.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 2-2015 Ipad