REDE

REDE 2-2015 Ipad

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/482239

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 51

TEMA :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK ➜ DET ER KANSKJE mange der ute som går med en liten drøm om å pusse opp eget hus, men ikke helt vet hvordan man tar fatt på oppgaven? Da kan det være greit å snakke med en selv- byggerkonsulent ved Byggmak- ker. De kommer med gode råd om du skal skifte gulv og vegger, om du skal etterisolere, eller om hele huset skal oppgraderes. START PÅ UTSIDEN - Vi ser en tendens til at folk all- tid starter med innsiden av huset når de skal pusse opp. Vi anbefa- ler at folk starter med ytterveg- ger og tak, spesielt på eldre boli- ger. Dette påvirker bokomforten i huset, og fortjenesten vil man få igjen, sier Christian Belsvik. KJELLERSTUA EN FELLE Mange ønsker å gjøre om råkjel- leren til kjellerstue, et rom som gir huset en ekstra dimensjon. Men spør om råd før du går løs på et slikt prosjekt. - Vi ser dessverre at mange går i fella her. De legger isolasjon rett på veggene i en råkjeller. Hvis det er dårlig isolert på utsiden, vil det gå råte i veggene. Det er en for- dyrende prosess, men man kom- mer ikke utenom drenering. KARTLEGGING Om det er 10 kvm, eller en kom- plett bolig som skal pusses opp, er det lurt å bruke god tid på kartleg- ging og planlegging. - Sett av tid, ta med tegninger av hus, og ta mål. De fleste kommer innom for å se i første omgang. De får gjerne anbefalinger om hvilke forberedelser de bør gjøre. Når de kommer tilbake, kan vi gi råd om utførelse av arbeid. ●● MEDLEMSTILBUD 4% bonus med aktivert medlemskort på alle varer. Rabatter fra 5 - 40 %* Hos byggmakker.no finner du: Eksperthjelp -spør eksperter, Guide, Inspirasjon. ENOVA Støtte til energirådgivning (inntil kr. 5 000) Byggmakker Tiller har fast pris på energirådgivning. *Gjelder ikke varer som allerede er rabattert. Byggmakker er behjelpelig med tips og råd for folk som ønsker å pusse opp. Du kan i utgangspunktet gjøre det meste selv, ifølge selvbyggerkonsulent Christian Belsvik. Hva kan jeg gjøre selv? KOM INNOM! Selvbygger- konsulent Christian Belsvik ved Byggmakker hjelper deg gjerne med gode råd om oppussing. BYGGMAKKER TILLER har et stort utvalg av gulv. REDE 12

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 2-2015 Ipad