Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 42 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 1-2015 43 FRAORDTILHANDLING VELLYKKET SATSING: – Det har vært fantastisk å se utviklingen, sier mentor Katja Falch (t.v). Sunsannie Kongsaiya trives så godt at hun er blitt fast vikar etter endt opplæring. I 2013 startet Sunnaas syke- hus arbeidet med å få til en mentorordning som kunne lette veien for unge med spesielle behov inn i arbeidslivet. Sunsannie Kongsaiya (bildet) var førstemann ut. Etter et svært vellykket år som praktikant, har hun nå jobb som fast vikar ved sykehuset. Arbeidsmiljørådgiver Chris- tophe Gras har vært primus motor i forsøket. 8 Hva er bakgrunnen for ordningen? – Sunnaas har tatt imot folk for arbeidspraksis fra Nav i en årrekke. Vi hadde behov for å systematisere arbeidet og rette det mer mot unge. Et vesentlig grep var å få prosjektet inn i handlingsplanen for IA-arbeidet med delmål 2. På den måten fikk vi framdrift og fikk det forankret i ledelsen. 8 Er det vanskelig å få ansatte å stille som mentorer? – Noen er redde for å ta på seg ansvaret i en allerede travel hverdag. Men en mentor kan sette inn ekstravikar for midlene vi får fra Nav. Særlig i startfasen kan det være avgjørende. Det var også lurt å starte det som pilotprosjekt i én avdeling. Det ble en suk- sesshistorie som gjør det lettere å rekruttere mentorer ved andre avdelinger. Mentor kan også få støtte og opplæring av en arbeidslivscoach ved Arbeidslivssenteret. 8 Nå er det tre nye prak- tikanter på plass. Hvordan rekrutterer dere? – Vi lager utfyllende stillingsbeskrivelser. Ungdommene skal vite hva de går til, og hva de kan forvente. Nav spiller inn mulige kandidater til oss. Så har jeg, sammen med Nav, et møte med mulige kandidater. De må virkelig ville jobbe hos oss, jobbe med mennesker. Ungdommene kan slite med psykiske problemer, ha falt ut av skolen eller ha andre utfordringer. Men for at opplegget skal lykkes, må ungdommene selv ta initiativ til å komme i arbeid. Det er ingen som ringer dem hjem for å tilby dem arbeidspraksis på Sunnaas. 8 Hva slags arbeid er det dere tilbyr? – Det kan være å hjelpe portørene, fysioterapeutene eller aktivitørene, gjøre resepsjonsarbeid eller jobbe som vaktmesterassistent. 8 Hva er suksessfakto- rene? – Godt forarbeid, du må vite hva du kan tilby og hvilke kandidater du ønsker. God forankring i alle ledd i virksomheten, tillit mellom Nav og arbeidsplass og en mentorordning som sikrer tett oppfølging. Ungdommen deltar på personalmøter og kan spørre leder til råds der det er na- turlig. Det er viktig å ha en sjef også, ikke bare skulle forholde seg til en mentor. Da blir det som en vanlig arbeidssituasjon, sier Christophe Gras. TEKST: ELISABETH ARNET Sunnaas satser på unge med hull i CV-en Sunnaas sykehus loser unge med spesielle behov inn i arbeidslivet. Pilotprosjekt med mentorordning ga gode resultater. Nå er tilbudet utvidet. (Foto: Kyrre Hegg/ Idébanken.org)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015