Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 26 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 1-2015 27 jobbforalle.no Attføring på kjøpesenteret Etter å ha jobbet 28 år i et vaskeri, måtte Johannes Agirman slutte på grunn av helseproblemer. Nå har han fått en ny og fysisk mindre belastende jobb i sportsbutikken XXL, takket være et fruktbart samarbeid mellom XXL og attføringsbedriften Varodd. ► VARM VELKOMST: – Jeg ble tatt imot med åpne arbeider hos XXL. Etter tre måneder følte jeg det som om jeg hadde jobbet her i to år, sier Johannes Agirman. For et rausere arbeidsliv ►Dette er jobbforalle.no Stillingsmarkedet jobbforalle.no er opprettet av magasinet Velferd som et verktøy for å fremme et inkluderende arbeidsliv i praksis. Jobbforalle-seksjonen i Velferd presenterer stoff som er knyttet til stillingsmarkedets mål om å bidra til et rausere arbeidsliv. «En midlertidig tilsetting gir mulighet for å prøve ut søkeren og gir den ansatte anledning til å vise seg fram.» INGER LISE BLYVERKET, LEDER FOR ARBEIDSLIVSPOLITIKK, HOVEDORGANISASJONEN VIRKE | JOBBFORALLE-BLOGGEN, SIDE 36 WWW.VELFERD.NO | NR 1-2015 27

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015