Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 43

AKTUELT 18 NR 1-2015 | WWW.VELFERD.NO Regjeringen foreslår tiltak som skal øke bruken av lønnstilskudd for å få flere i arbeid. En forenkling av de eksisterende ordningene, samt økning i kompensasjo- Økt bruk av lønnstilskudd: Eriksson utfordrer Nav Regjeringen vil øke bruken av lønnstilskudd. Men Nav får ikke mer penger til oppfølging. nen arbeidsgiverne får, skal gjøre det mer attraktivt for arbeidsgivere å benytte seg av ordningen. Regjeringen ønsker også at lønnstilskudd i større grad skal kunne knyttes opp mot midlertidige stillinger. Forslagene er del av Stortingsproposisjo- nen/meldingen 39L som nå er til behand- ling i Stortinget. TEKST: ELISABETH ARNET n FOTO: WERNER JUVIK FLERE I ARBEID: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson tror økt bruk av lønnstilskudd vil få flere i arbeid, men får kritikk for ikke å følge opp med midler til oppfølgingsarbeid.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015