Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 43

UTGAVE 1/2015 - ISSN 0809-5302 Utgiver: Stiftelsen Sosial Trygd Styret i stiftelsen: Alf Sandve, prosjektleder, Tyrilistiftelsen (styreleder), Sverre Fuglerud, interessepolitisk rådgiver, Norges Blindeforbund • Lise Fjeldvik, seniorrådgiver, Nav Hjelpemidler og tilrettelegging • Elisabeth Erlandsen, daglig leder, AS Varbas Redaksjonens adresse: Torggata 10, 0181 Oslo Tlf: 22 85 07 70 www.velferd.no Ansvarlig redaktør: Tore Kristensen 922 311 73 [email protected] Trykkansvarlig: Polinor AS Journalister: Elisabeth Arnet 971 22 134 [email protected] Øivind Fjeldstad 91 19 80 06 [email protected] Velferds redaksjonsråd: Thorgeir Hernes, avd. dir. NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet • Tone Alm Andreassen, forskningsleder for Helse, omsorg og velferd, HiOA • Steinar Kristiansen, seniorrådgiver, Norges forskningsråd, Avd. for velferd og samfunnsutvikling• Bashe Musse, spesial- konsulent, Velferdsetaten, Oslo kommune • Bjørg Karin Bjåland Buttedahl, kommunika- sjonssjef, IMDi • Johanna Engen, styreleder, Velferdsalliansen Lay-out: Henning Smogeli 900 38 014 [email protected] Fotograf: Werner Juvik 900 23 050 Forsidefoto: Øivind Fjeldstad Trygdesmitte – et marginalt fenomen 14 VELFERD | NR 1-2015 UTGIVER REDAKSJON 2 NR 1-2015 | WWW.VELFERD.NO 6 Ny bolig – nytt liv 22 Velferds- vokteren INNHOLD (Foto: Werner Juvik) (Foto: Werner Juvik) (Illustrasjon: Shutterstock) Kort nytt .................................................................. 4 HOVEDSAKEN: Prosjektet «Ditt valg – bolig først» hjelper folk til å bli herre i eget liv ..................... 6 Ekskludert! .............................................................. 11 Nå skal det bli vanskeligere å bli norsk .............. 12 VELFERDKOMMENTAREN: Kåre Hagen: Trygd som smitter .................................................. 14 INTERNASJONALT: Frykt gir skjevt bilde av virkeligheten ..................................................... 16 Eriksson utfordrer Nav ........................................... 18 TANKERANGLING: Elisabeth Arnet .............................. 20 DEBATT: Olav Kvam: «Mislykket framstilling av interessante funn» ........................................... 20 AKTUELL PROFIL: Grete Brochmann: Velferdsvokteren .................................................... 22 Prekretariatet: I evig runddans mellom jobb og trygd ........................................... 24 – Vi skal ikke mestre stress ................................... 26 Jobbforalle.no – ny seksjon .......................... 27-36 Attføring på kjøpesenteret .................................... 27 Jobbforalle-bloggen ............................................... 36 Utsyn ........................................................................ 37 DEBATT: Johanne Djupang Gjerdsbakk: «Kvinners sykefravær er ikke et kvinneproblem» ............... 38 TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Meldeplikt uten at man mottar ytelser? ............. 40 FRA ORD TIL HANDLING: Sunnaas satser på unge med hull i CV-en .......... 43

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015