Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 43

MAGASINET Uavhengig magasin om arbeid, velferd og helse • Årgang 104 • utgave 1/2015 Ny seksjon om arbeidsinkludering – jobbforalle.no – side 27 I evig runddans mellom jobb og trygd | 24 Meldeplikt uten at man mottar ytelser | 40 Eriksson utfordrer Nav | 18 Attføring på kjøpesenteret: – Vi driver organisert menneskehandel Side 27-29

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015