Høgskulen på Vestlandet

HiSF2015

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/450980

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 51

Fakta Erik Noss Poissant Alder: 21 Studium: Bachelor i økonomi og jus Fra: Oslo Hvorfor HiSF: Mange muligheter Sogndal med ett ord: Spennende Alltid i skolesek- ken: Bøker Skoleveien: Sju minutter å gå Fjord eller fjell: Fjell Det fins jurister uten økonomisk kompetanse, og så fins det økonomer uten juridisk kompetanse. Erik Noss Poissant er spesiell. Han tilhører det første kullet studenter som i 2015 vil være ferdig med sin bachelor-grad i økonomi og jus. Arbeidsmarkedet har bruk for slike som ham. – At du studerer begge deler, kommer godt med. Du får en type kompetanse som ekombransjen har bruk for, sier Tobias O. Brattebø, mar- kedskonsulent i bredbåndselskapet Sognenett AS. Beste fra to verdener. De to møter hverandre ved Sognenetts stand på Karrieremessa. Sognenett er en av drøyt tretti bedrifter som har funnet veien til høgskolen denne dagen. Praten går fritt. Tobias forteller at han også har studert ved HiSF. Han har bachelor i økonomi med valgfag i forretningsjus ved siden av. – Vi trenger det beste fra begge verdener: Økonomisk kompetanse til å regne ut kostnader og juridisk kompetanse til å inngå kontrakter med kundene, sier Tobias. – Er du fornøyd med arbeidsoppgavene dine i Sognenett? spør Erik. – Helt klart. Fordelen med å jobbe i en forholdsvis liten bedrift er at man får prøve seg i flere ledd og får breiere kompetanse, kort sagt at man får være med på å bygge opp bedriften. I større selskaper er handlingsrommet mer begrenset, svarer Tobias. Etterpå spør vi Erik om han kan tenke seg å job- be i Sognenett etter studiene. – Sognenett virker som en spennende arbeidsplass. Jeg likte spesielt godt det Tobias fortalte om at man får større utfordringer i små bedrifter. – Syns du Karrieremessa fungerer som en møteplass mellom studenter og potensielle arbeidsgivere? – Jeg tror Karrieremessa er nyttig for å finne ut hva som er der ute, og hva som trengs for å få de jobbene man vil ha. Jeg vil si det er en fordel både for studentene og høgskolen med tanke på å bli mer målrettet. Sogndal en bonus. Målrettet og ambisiøs er treffende beskrivelser av Erik. Han drømmer om å bli en god leder med mye kunnskap om hvordan en bedrift fungerer. – Hvorfor Sogndal? – Det begynte med at jeg ville finne ut om jus er noe for meg. Jeg undersøkte litt på forhånd og fikk vite at det er behov for jurister med økonomisk kompetanse. – Studiet lokket mer enn studieplassen? – Sogndal er en bonus. Jeg trives godt, både med studentmiljøet og friluftsmulighetene. Selv om jeg trolig kommer til å flytte fra Sogndal med tiden, vil jeg alltid komme tilbake og stå på ski og treffe venner. Ved studieopptaket i 2014 var HiSF den eneste offentlige høyskolen med bachelorstudium i øko- nomi og jus. HiSF var også tidlig ute med bachelorstudium i eiendomsmegling. Det er ikke tilfeldig. Høgskolen tar pulsen på arbeidsmarkedet og er ofte tidlig ute med å tilby studium det er behov for. UNDER ARBEID Speed dating Karrieremessa 2013: Økonomi- og jusstudent Erik Noss Poissant finner tonen med markedskonsulent Tobias O. Brattebø i Sognenett. ØKONOMI OG LEIING Søvn 7 timer Jobb 7 timer DØGNET I TIMER 26

Articles in this issue

view archives of Høgskulen på Vestlandet - HiSF2015