Høgskulen på Vestlandet

HiSF2015

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/450980

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 51

03 Studietilbod 2015–16 Lærar utdanningar Grunnskulelærar 1-7 4-årig yrkesutdanning Grunnskulelærar 1-7 samlingsbasert deltid 4-årig yrkesutdanning Grunnskulelærar 5-10 4-årig yrkesutdanning Barnehagelærar bachelor Barnehagelærar samlingsbasert deltid bachelor Engelsk årsstudium Praktisk-pedagogisk utdanning årsstudium Ingeniør- og naturfag Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk bachelor i Førde Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø bachelor i Førde Ingeniør elektro y-vegen bachelor i Førde Ingeniør forkurs eittårig i Førde Landskaps planlegging med landskapsarkitektur bachelor Geologi og geofare bachelor Fornybar energi bachelor Naturfag årsstudium Helse- og sosialfag Sjukepleie bachelor i Førde Studiestart både i august og januar. Sjukepleie samlingsbasert deltid bachelor i Førde Barnevern bachelor Sosialt arbeid bachelor Vernepleie bachelor Idrett og friluftsliv Friluftsliv bachelor Idrett og kroppsøving bachelor Idrett, fysisk aktivitet og helse bachelor Idrett årsstudium Samfunnsfag Historie bachelor Sosiologi – ungdomssosiologi bachelor Ungdomssosiologi årsstudium Samfunnsfag årsstudium Økonomi og leiing Eigedomsmekling bachelor Økonomi og jus bachelor Økonomi og administrasjon bachelor Reiselivsleiing bachelor Reiseliv årsstudium Bedriftsøkonomi årsstudium Jus årsstudium Master studium Idrettsvitskap Læring og undervisning Organisasjon og leiing, med spesiali- sering i utdanningsleiing eller helse- og velferdsleiing I tillegg har vi vidareutdanningar innan skule- og barnehage sektoren og helse- og sosialsektoren. Der ikkje anna står nemnd går studiet i Sogndal. Du finn meir informasjon om studie- tilbodet på hisf.no.

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Høgskulen på Vestlandet - HiSF2015