Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 43 of 43

KLAR FOR Å LÆRE MER? ! Se mer på jobbaktiv.no Rabatt for Velferds lesere: kr. 300 (bruk rabattkode «velan1114» - gjelder påmelding før 1.jan) Fokus på praktisk kunnskap og håndfaste ideer. Vinter 2015 Returadresse: Velferd, Torggata 10, 0181 Oslo

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014