Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 42 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 8-2014 43 FRAORDTILHANDLING STOR STAS: – Takk og takk og takk, dette er stor stas, sa en begeistret Biskop i Oslo, Ole Christian Kvarme da han mottok prisen for årets seniorinitiativ fra direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. – I juryens begrunnelse heter det blant annet: Den norske kirkes mentorprogram kan vise til svært gode resultater. Mentorordningen handler om overføring av seniorpres- ters kunnskap og erfaring til prester som er i en tidlig fase av sin yrkeskarriere, el- ler for utenlandske prester som ikke kjenner vår kultur så godt. Tiltaket gir kirken en seniorpolitisk gevinst, selv om formålet med programmet er å beholde de yngre prestene i kirken, sa direktør i Senter for Seniorpolitikk, Kari Østerud under prisutdelingen på årets IA-konferanse. Biskop Ole Christian Kvarme tar imot Velferd med et stort seniorsmil og et fast håndtrykk. 8 Hvordan klarte dere å gå fra ideen om mentorordningen til å gjennomføre den i praksis? – Fra ord til handling er det særlig to ting som var avgjø- rende. Før ideen kom i 2006 var vi opptatt av prestenes be- hov for veiledning i sitt dag- lige arbeide. Mitt perspektiv er at prester som skal veilede andre også selv må ha veiled- ning. Hele livet! sier biskop Kvarme. – Da de to seniorene i Den norske kirke, Bernt Vogt Ram- slie og Verner Bakke kom med ideen, åpnet den en ny dør. Det var en dobbelt gave, for i tillegg til å komme med ideen satte de den ut i livet sammen med vår personalavdeling i 2007. 8 Måtte det mer til enn to se- niorprester med en god idé? – Til å gjennomføre fikk vi økonomisk støtte fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT ). Det var viktig, men vi tenkte jo også at det er eldre prester der ute som ville synes det var meningsfylt og utfor- drende å veilede unge prester. Og det var det. Per i dag har 78 yngre og utenlandske pre- ster hatt en eldre prest som mentor i dette programmet. 8 Dette startet i Oslo, men hvor mange er med i ordnin- gen nå? – I år har vi med ni av landets 11 bispedømmer. Målet er at vi skal ha med alle 11 i løpet av neste år og vi oppfordrer alle våre prester om å søke seg til programmet. Både unge og gamle. 8 Mentorprogrammet har en klar dobbelteffekt. Den sikrer at unge prester blir i en utfordrende jobb og at eldre prester får bidra. Er senior- mentorene kommet for å bli? – Når en slik enkel og nyska- pende idé kommer, blir det mye kortere vei fra ord til handling. Da ideen ble lan- sert måtte vi spørre oss selv om hvorfor vi ikke hadde kommet på dette før? Jeg tenker at ordningen har kommet for å bli, forteller biskop i Oslo, Ole Christian Kvarme, og legger til at ingen vet hvordan ordningen ser ut om ti år, men vi er underveis og programmet er hele tiden i fornyelse. TEKST OG FOTO: TORE KRISTENSEN Mentorprogram holder unge og gamle i jobb Mentorprogrammene i Den norske kirke vant prisen for «Årets seniorinitiativ» 2014. Kirken bruker seniorprestenes kompetanse til å støtte yngre prester i deres arbeid. Før programmet ble satt i gang så man en tendens til at for mange unge prester sluttet i jobben.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014